124659. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilanyagok mosás utáni összehúzódásának megakadályozására

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIBÁLYI VpCSiäßr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134659. SZÁM XIV/e. OSZTÁLY. — 6r. 8917. ALAPSZÁM, Eljárás textilanyagok mosás utáni összehúzódásának megakadályozására. Glück Géza kereskedő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 27. Tudvalévő, hogy a textilanyagok, fő­iként .pedig az ú. n. mosóanyagok mosás után többé-kevésbéí összehúzódnak. A tex­tilanyagok naik ez a tulajdonsága nagyon 6 "hátrányos, minthogy ennek következtében .a belőlük készített ruhák stb, mosás után alakjukat és méreteiket tekintve meg­változnak és sok esetben hasznavehetet­lenekké válnak. Ezen úgy igyekeztek ilO eddig segíteni, hogy a textilanyagot, különösen a mosóanyagot hosszabb ideig vízben áltatták és megszárítása után szabták ki belőle a ruhát. Ennek az ismert előkezelésnek egyrészt az a hátránya, hogy £5 a textilanyag nem egyenletesen húzódik össze, továbbá a kikészítéskor felvett tulajdonságai megváltóéinak, pl. az anyag elveszíti eredeti keméniységét, megválto­zik a színe stb. 20 A találmány olyan eljárás textilanya­gok mosás utáni összehúzódásának meg­gátlasária, amely a fenti hátrányokat nem mutatja. A (találmány szerinti el­járással kezelt anyag megtartja kikészí­tő téskor kapott tulajdonságait és emellett mosás után vagy ha megázik, egyáltalán nem húzódik össze. Természetesen a talál­mány szerinti kezelés után is összehúzó­dik kissé az anyag, de az összehúzódás 30 az anyag egészi terjjdelimében egyenletes és az összehúzódás mérve csupán V2 —3%. A találmány értelmében a textilanya­got feszítés nélkül száraz vízgőz hatásá­nak, tesszük ki. Az alkalmazott gőz nyo­mása az anyag minőségétől függően 1—3 35 légkör. A kezelés időtartama ugyancsak az anyag minőségétől függően 2—8 má­sodperc. Az anyag szí|nének konzerválá­sára a gőzfejlesztíésére használt vízhez kevés ecetet, előnyösen 100 I vízhez 2 dl 40 10 hidrátos ecetet keverünk. A találmány szerint sziáraz vízgőzi hatá­sának kitett textilanyag e kezelés után nem változik meg, vagyis megmarad az eredeti színe ós kikészítés! tulajdonságai, 45 viszont az ilyen gőzizei kezelt textilanyag­ból készített ruhanemű mosás után egyál­talán nem húzódik össze. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás textilanyagok mosás utáni 50 összehúzódásának megakadályozására, amelyre jellemző, hogy a itextilanya­got feszítés nélkül száraz vízgőz hatá­sának tesszük ki. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kivi- 55 teli módja, amelyre jellemző, hoigy a gőzfejlesztésre használt vízhez kevés ecetet, pl. 100 1 vízhez 2 dl 10 hidrátos ecetet keverünk. 3. Az 1. vagy 2. igénypont (szerinti el- 60 járás kiviteli módja, amelyre jellemző, hogy 1—3 légköri nyomású gőzt 2—8 másodpercig hagyunk hatni az anyagra. Felelős kiadó: dr, ladoméri Szmertnik István m. kir. szab, bíró. Pallas-nyomda, Budapest. V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győiy Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents