124620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a kinaalkaloidák aszkorbinsavas sóinak előállítására

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI W^QM- SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124620. SZÁM. IV h/l. (IV/h/2.) OSZTÁLY. — H. 10719. ALAPSZÁM. Eljárás a kinaalkaloidák ászkor binsavas sóinak előállítására. F. Hoffmanu-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel. A bejelentés napja 1939. évi november hó 6. Svájci elsőbbsége 1938. évi december hó 1. Az 1-aszkorbinsav ismert módon úgy állítható elő, hogy gulosonsavésztert (2-keta-l-gulonsavósztert) lúgos szerekkel hozunk behatásra és a kapott terméket 5 erős savakkal kezeljük. Azt találtuk, hogy ha kinaalkaloidákat gulosonsav észterre behatásra hozunk, a kinaalkaloi­dák ászkor binsavas sói képződnek. A ta­lálmány értelmében a kinaalkaloidák 10 aszkorbinsavas sóinak előállítására úgy járunk ti, hogy a gulosonsav észtereit alkalmasoldószerekben kinaalkaloidákkal hevítjük. Alkalmas oldószerek alkoholok, pl. etil-, propil-, amil-, izohexil alkohol. 15 A kinaalkaloidáknak kapott aszkorbinsa­vas sói szilárd állapotban elkülöníthetők vagy vizes oldatban befecskendezésre al­kalmazhatók. Az eljáráshoz alkalmas ki­naalkaloidák kinin, kinidin, hidrokinin 20 ós hidrokinidin. Az eljárás összes folya­matait lehetőleg levegő kizárásával visz­szük véghez. Az eljárással a kinaalkaloidák aszkor­binsavas sóit egyszerű úton és kitűnő ho-25 zadókkal sikerül előállítani. A kapott ve­gyületeket, melyek mind az aszkorbinsav, mind a kininbázisok hatásainak kiváltá­sára képesek, gyógyszerekként kívánjuk felhasználni. 30 1- Példa: 16,2 rész, kininbázist 300 rész izohexil­ialkoholban melegítés közben feloldunk és az oldathoz adagoltan 10,4 rész guloson­sav-metilésztert adunk. Körülbelül 10 per-35 cig tartó főzés után a folyadék kissé za­varosodul kezd. Most 100 rész izohexil­alkoholt adunk hozzá, mire a zavaroso­dás eltűnik. Az oldatot 40—50 C°-ra lehűt­jük és 500 rész éterhez adjuk. Az aszkor­binsavas kinin elméleti hozadékkal vilá- 40 gos szinű por alakjában csapódik ki. Le­szivatjuk, kevés éterrel mossuk és vá­kuumban szárítjuk. 2. Példa: 16.2 rész íkinint 300 rétsz forró izohexil- 45 alkoholban felodunk. 10,4 rész gulosonsav­metilésztert adunk hozzá és zavarosodás kezdetéig főzzük. Kihűléskor az aszkor­binsavas kinin finom kristályok alakjá­ban válik ki; leszivatjuk, éterrel mossuk 50 és szárítjuk. További mennyiségek az anyalúgból éter hozzáadására termelne­tők ki. 3, Példa: 16.3 rósz hidrokinint 200 rész forró pro- 55 pilalkoholban oldunk. Az oldatot körül­belül 1 óra hosszat főzzük ós közben ada­goltan 10,4 rész, gulosonsav-metilósztert adunk hozzá. A kapott oldatot vákuum­ban óvatosan szirupsűrűsógig bepároljuk. 60 A maradékot 100 rész forralt vízben felvesszük ós az, oldatot vaikuumhan még egyszer bepároljuk. Az aszkorbinsavas hidrokinin vízben könnyen oldódik; a vi­zes oldat befecskendezésére közvetlenül 65-felhasználható. Minthogy az aszkorbin­savas hidrdkinin oldatai raktározáskor hidrolizálódnak, az oldatokhoz célszerűen kevés szabad aszkorbinsavas adunk.

Next

/
Thumbnails
Contents