124615. lajstromszámú szabadalom • Szétterpeszthető féktest, kiváltképen kerékpáragyakhoz

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124615. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — F. 8704, ALAPSZÁM Szétterpeszthető féktest, kiváltképpen kerékpáragyakhoz. Fichtel & Sachs A.-G. cég", Schweinfurt-baii (Németország-). A. bejelentés napja 1939. évi július hó 3. Németországi elsőbbsége 1938. évi július hó 5. A találmány terpeszthető fókitest, kivált­képpen kerékpárok hátrataposásra mű­ködő fékkel felszeneit szabadonfutó agyá­nak belső fékéhez, amelynél, pl. acélból 5 valló alaptesten, engedékeny íékanyagból valló köpeny vagy borítás van. A találmány lényegében abban, van, hogy a keményrés ze.k és megdermedése után äz alaptest anyagához viszonyítva, engedékeny 10 anyagú kötőszer keverékébőll! álló fékbo­rítás a terpeszthető aillapíiest kerületén átf­menő boss zhorny okba henger s zegmens;­állakú dörzstestek alakjában van erősítve akként, hogy a dörzstestek a terpeszthető' 15 állaptestnek az említett hornyokat határoló borda- vagy llécalakú részei fölé nyúlnak. Az engedékeny dörzstesteket a kerület irányában a llécalakú közbenső darabok allámetszései, hosszanti elcsúszás ellen pe-20 dig szegecsek vagy hasonló szervek biz­tosítják. Az engedékeny dörzstestek összenyomá­sát a terpeszthető test borda- vagy lléc­alakú részei korlátozzak, úgyhogy egyrészt 25 az engedékeny dörzstestek ülésükről nem szorulhatnak ki, másrészt pedig a tartó-, illetve alaptest sizétfeszülése kiáros mértékig nem növekedhet. Ekként a dörzstestek allakját és rugalmasságát hosszú időre biz^ 30 tosíthatjuk, illetve tarthatjuk fenn. A hengerszegmens allakú dörzstesteket készre sajtolva csúsztathatjuk a tartó- vagy allaptest bordái vagy lécei 'közé, azonban úgy is eljárhatunk,, hogy a még képlékeny 35 masszát megdermedése ellőitt sajtoljuk be a hornyokba. A szegecsek vagy egyéb tartó -szervek egyúttall imegakadályozizák a dörzis^ testeknek a hornyokban való elcsúszását, ha a hüvelyalakú tartó- vagy alaptestet az agy belsői felületén a fékezéshez való 40 terpesztés céljából, amit az agyon alkal­mazott kúpfielületekkel érünk el, elcsúsz­tatjuk. Az említett szegecsek vagy egyéb tartószervek egyúttal lehetővé teszik az elhasznált dörzstestek gyors eltávolítását, 45 mert oldásuk után a dörzstesteknek a mindkét oldalukon nyitott hornyokból való kiesús ztátásat megengedi. A rajzon a sajátos elrendezésű fék fo­ganatosít ási példájának vázlata látható. Az 50 1. ábra a szabadoiifutó fékagy egyik fellének hosszmetszete. A 2. ábra a féktest köpenyfelüi'ctéiieik ol­dalnézete. A 3. ábra a 2. ábrához hasonló nézetei* 55 mutat a dörzstestek vagv fékborítás nél­küli. A • 4. ábra a féktest vagy fékhüvely homlok­nézete. Az 5. ábra a 2. ábra V—V, a 60 6. ábra pedig a 2. ábra VI—VI vonala mentén vett metszel. A féktest alaptestét alkotó, célszerűen kétrészű fékhüvely a 13a és 13b félhén­gerlékből áll, mielyek végéi üreges kúpnak 65 inegfieüejően vannak kidolgozva és melyeket a gyűrűalakú 16 rugó tart össze, mely egy gyűrűs horonyban helyezkedik el. A fékhüvely azonban az ábrázolt példától eltérően kettőinél több rész!b|51 is készülhet 70 vagy hosszanti horonnyal egy darabból is áliJhat. A 13a és 13b hüvelyfelek kerüle­tén alámetszeitt 20 hosszhornyek vannak (3. ábra), melyek között a 17 hosszbordák létesülnek, mely bordák széle az említett 75 20 hornyokba helyezett, hengerszegmens-

Next

/
Thumbnails
Contents