124614. lajstromszámú szabadalom • Tubus

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS í 24614. SZÁM. XVI/c. OSZTÁLY. — B. 14373. ALAPSZÁM. Tubus. Baeder Illatszergyár Részvénytársaság- cég- és Gogl István cégvezető, Újpest. A. bejelentés napja 1939. evi szeptember hó 18. Az eddig használatos olyan tubusoknál, amelyeket pépes anyagok befogadására ké­szítettek, a tubus köpenyrészét és fejrészét egy darabból állították elő. Mivel a kö­ti penynek llágy és könnyen hajlítható fém­ből, pl. ónból, aluminiumból, vagy ólom­ból) keli készülniei, a tubus fejrészéhez is ilyen fém kellett. Tekintve, hogy a fejrész súlya az egész tubus súlyának mintegy »o harmadrésze, ez az elijárás az értékes és mindinkább korlátozott mértékben besze­rezhető fémek jelentős pazarlásával jár. A jellen találmány értelmében a pépes anyagok, pill, kozmetikai cikkek, a gyógyá-15 szatban használt pépes anyagok, pépes alakban forgalomba hozott élelmiszereik, stb. befogadására használt tubusoknál a tubus nem készüli egy darabból, hanem a tubus köpenyrésae a köpeny anyagától! 20 eltérő anyagú fejrészhez van erősítve!. Ez a fejrész kevésbbé értékes anyagbeli, előnyö­sen műanyagból!, pl. pallopasihól készül­het és így a tubusok készítéséihez eddig elhasznált fémanyag legyharmiaidrészét meg-25 takaríthatjuk. A tubus köpenyét a fejrészhez többféle módion erősíthetjük. A találmány célszerű kivitelű alakja szerint a fejrész két egymás­hoz erősített részből áll és a köpeny vége e 30 részek közé van beszorítva. A fej egyík része, amely a szájnyílást tartalmazza, a szájnyílással ellenkező! ol­dalon előnyösen csavarmenetes iiyúlvány­nyal van ellátva és erre csavarható a fej 36 másik, gyűrűállakú része. A tallálmány egyik további kiviteli alakja szerint a köpeny és fej szétválásainak megakadályozására a köpeny a fejnek Mc­hornyos részébe szorítható bie. A találmány e kiviteli alakját a mellékeilt rajz ábrája 40 keresztmetszetben mutatj a. A tubus 1 köpenyének vége a fejnejk a tubus vállát és nyakát magába foglaló fellső 2 része és az alsó gyűrűalákú 3 része között helyezkedik el. A 2 rész felső vé- 45 gén a 8 szájnyílás van, alul. pedig henge­res 4 nyúlvány. A 4 nyúlványon kívül 5 csavarmenet van, mely a 3 gyűrű meg­felelő menetébe, illik. A 3 gyűrű felső felületén gyűrűalákú 6 horony van, 50 amelybe a 2 rész 7 léce illik. A 2 részen még a rajzon fel nem tüntetett zárókupak­hoiz való 9 csavarmenet látható. A találmány szerinti tubus készítéséinél a felső szélén behajlított 1 köpenybe elő- 55 szőr alulról behelyezzük a 3 gyűrűt és azt a behajlított részig toljuk fel. Ezután a fej 2 részét a 13 gyűrűhöz csavarjuk, ekkor a köpeny behajlított része a 2 rész és a 3 gyűrű közé szorul, amivel a köpeny 60 és fejrész között tartós kapcsolatot létesí­tettünk. A köpenyből célszerűéin akkora részt hajlítunk fel, hogy az a fej meg­erősítése Után, amint a rajzóin is látható, a 6 horony fenékénél végződjön. 65 Szabadalmi igénypontok: 1. Tubus pépes anyagok elhelyezésére, amelyre jellemzői, hqgy köpenyrésze a a köpeny anyagától! eltérő anyagból ké­szült fejrészhez van erősítve. 70

Next

/
Thumbnails
Contents