124574. lajstromszámú szabadalom • Gépjármű áramvonalas kocsiszekrénnyel

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAK KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124574. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — B. 7792. ALAPSZÁM. Gépjármű áramvonalas kocsiszekrénnyel. Ringrhoffer-Tatra-Werke A. G. cég', Pragr-Sniicliov-ban. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 30. Csehszlovákiai elsőbbsége 1938. évi szeptember hó 2. Már ismeretes az áramvonalas kocsiszek­rényű gépjárművek levegővel hűtött mo­torjait olajhűtővel szerelni fel, minthogy csupán a hengereknek levegővel történő 5 hűtése révén a motor hőmérséklete nem szabályozható kellő mértékben. Az olaj­hűtő-berendezést főként a kocsiban elöl szokták elhelyezni, hogy elég erős légáram érje. Ekkor azonban 'nincs lehetőség arra^ 10 hogy a hűtőlievegőtniek a hűtőre áramlását: szabályozzuk. Ennek lehetővé tételére a találmány értelmében a kocsiszekrény külső felületében nyílást készítünk, ame­lyen keresztül az elállíthatóan kialakított 15 olajhűtő többé vagy kevésbé nyúlik ki a menetszélbe. Ilymódon a hűtő az egész menetszéllel is érintkezésbe juthat és így különösein erősen Miül, tehát a hűtő meg­felelően kicsire méretezhető. 20 Az olajhűtő elállítása célszerűen önmű­ködően a visszahűtöít olaj hőmérsékleté­től vagy a motor teljesítménytől függően történik. A találmány egyik példaként! kiviteli 25 alakját a csatolt rajz vázlatosan tünteti fel. Az 1. lábra a kocsisaeikrény falán és az olaj­hűtőn át a 2. ábra 1—1 vonala szerint vett metszet. A 30 2. ábra az 1. ábra szerinti berendezés oldalnézete balról tekintve. A kocsiszekrény alkalmas helyén, pl. farmotoros kocsiszekrény esetén hátul a kocsiszekrény 1 falában 8 nyílás van. Az utóbbin keresztül az elállíthatóan kialakí- 35 tobt 2 olajhűtő többé vagy kevésbé mesz­szire nyúlhat ki, úgyhogy a menetszél tel­jes egészében éri. A rajzon látható kiviteli alaknál a hűtő a vízszintes 3 tengely körül elfordítható, 40 szektorszerű alakú, bordás vagy sejtes test, «melynek alsó 9 fala záróesapppantyút al­ffiot a 8 nyílás számára és azt behúzott álla­potban teljesen elzárja. Az olaj be- és kivezetése a 4 és 5 csövön 4,5 át történik, amelyek az olajhűtő 3 len­gési tengelyében vannak és melyeket a 3 tengelyhez képest szövetperselyek vagy máseffélék tömítenek. Az olajhűtővel alkalmas eláUítómű, pl. 50 (7) húzókötél kapcsolódik, amely az el­állítást a (6) rugó ellenében létesíti és a motor gázemeltyűjével kapcsolható, hogy a hűtőt a motorteljesítménytől függőién ál­lítsa el. Azonban a (7) húzókötél termosz- 55, tattal is vezérelhető, amely a visszahűtőt^ olaj hőmérsékletét méri. A motor üresjárata esetén a hűtő csak­nem vagy teljesen be van húzva, úgyhogy annak 9 fala a kocsiszekrény 8 nyílását 60 elzárja. A leírt elrendezés az olajhűtő könnyű kiszerelését is lehetővé teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents