124571. lajstromszámú szabadalom • Léghűtésű égési erőgép hűtőfujtatóval

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-á». MAGYAR KIRÁLYI W^Hffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124571. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — B. 7772. ALAPSZÁM. Léghűtésű égési erőgép hűtőfuj tatóval. Ringiioffer-Tatra-Werke A. G. cég", Prag-Smichov-lban. A bejelentés napja 1939. évi augusztus-hó 14. Csehszlovákiai elsőbbsége 1938. évi augusztus hó 29. Égési erőgépek léghűtése, főként jármű­veknél a hengerfalak nagy hőigénybevé­telénél nagyon nagy levegőmennyiségeket igényel, amelyeik bevezetésére nagyméretű 5 fujtatok szükségesek. Ily nagy fujtatok el­helyezése a járművekben azonban lénye­ges nehézségeket okoz és akadályozza tö­mör, kisméretű motor szerkesztését. Külö­nösen áll ez nagyteljesítményű gépekre, 10 amelyeknek literteljesítméiiye meghaladja a 30 lóerőt. E hátrány kiküszöbölésére és a beveze­tett nagy hűtőlevegő mennyiség ellenére tömör elrendezés elérésére a találmány ér-15 telmében több fújtatót kapcsolunk sorba és ezek közé iktatjuk be a hűtendő henge­reket. Az elrendezés olyan, hogy az egyik fújtatót a hengereknek azon az oldalán helyezzük el, ahonnan a másik fújtatóval ; 0 bevezetett levegőt elvezetjük. Tehát az. el­vezetendő hűtőlevegőt eilszivatjuk, úgy­hogy a miótor elé iktatott (a levegőt a hengerre áramoltató) fújtatóval beveze­tett levegő nem fejt ki ellenállást. 25 A henger elé iktatott fujtató előnyösen turbinás fujtató, az utána iktatott pedig tengelyirányban ható fujtató. A csatolt rajz a találmány példakénti kiviteli alakját léghűtésű, soros motor 30 homloknézetével kapcsolatosan szemlélteti. Az 1 motor, amelynek bordázott henge­rei egy sorban vannak elhelyezve, két sorbakapcsolt 2 ós 5 fújtatót működtet, amelyek a forgattyiítengellyel hajtókap­csolatban vannak. A 2 fujtató sugár- 35 irányban ható, turbinás fujtató, amelynek vízszintes és a hengersorhoz viszonyítva harántirányú 6 tengelyét a 7 kúpkerókmű köti össze a 8 forgattyútengellyel. A fuj­tató spiráltokjából a 3 hűtőcsatorna föl- 40 felé és vízszintesen oldalra nyúlik. E csa­tornába nyúlnak be a hűtendő hengerek. E hengerek másik oldalán ez a csatorna körkeresztm'etszetű és ott tengelyirányban ható fujtatókónt 5 ventilátort tartalmaz, 45 amelynek 9 tengelye a hengerek közép­magasságában, azok sorához viszonyítva keresztirányban, a fujtatótokon megerősí­tett tömbben vízszintesen van ágyazva és azt a 10 szíjáttétel révén a 11 tengely 50 hajtja. Ez a tengely a forgattyúteaigelyre keresztben van és utóbbival a 12 kúpkerék köti össze. Ilymódon az elrendezés sokkal tömörebb, mint az az 5 tengelyirányban ható fujtató nélkül lehetséges volna. Ha 55 ugyanis ezt a, fújtatót elhagynák, akkor ugyanakkora légbevezetési teljesítmény elérésére a 2 fújtatót sokkal nagyobbra kellene méretezni. Viszont a tengely­irányban ható 5 segédlfujtató lalkialsnazása, 60-amely a 2 fujtató nagyságának lényeges csökkentését teszi lehetővé, alig igényel hely többletet, mjinthogy ez a fujtató nagyrészt abban a térben helyezhető el,

Next

/
Thumbnails
Contents