124568. lajstromszámú szabadalom • Szigetelt aljzat, parketta, kemény- és puhafa padozathoz

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^Bgj> W SZABADALMI BIRoSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134568. SZÁM. VIIl/a. (VIII/c.) OSZTÁLY. — O. 1627. ALAPSZÁM. Szigetelt aljzat, parketta, kemény- és puhafapadozatokhoz. Oláh György műszaki tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi június hó 24. A jelenlegi fapadosatok aljzata (vakpad­ló zaba) salak vagy homok feltöltő anyagba .ágyazott, lécekre szegezett deszkákból ké­szüli. A íalnedvesség vagy a feltöltő anyag­l ban levő nedvesség azonban a vakpadlóba felszívódik s ennek íolytátti különbözői ba­jokat idéz elő, nevezetesen penész-göinbá­kat termiéül ki vagy a padozatot elgörbíti s dudorodást, majd szélszáradást okoz. A 10 sallak-leltöltés teljes kilúgozásának hiánya ugyancsak károsan befolyásolja a padoza­tot. Az 1. és 2. ábra szerinti, kereszt- és hosszimefezeti rajzokban feltüntetett pado-15 zat abban tér el az eddigi padozatoktól, hogy sáliak- vagy homok-feltöltés mellőzé­sével! az oldalfalak, valamint az aljzatbeton és a padozat között szigetelőréteg van, mely a faiból, földből vagy födémből a .20 nedvesség felszívódását kizárja. A födémet (1) betonréteggel) egészítjük ki, melyben 1—1 méter tengelytávolságra lléc beágyazására alkalmas (2) mélyedése­keit (vályúkat) hagyunk. A beton kötése 25 után úgy a födémet, mint a fallakinak alulról a padlóvonaliig terjedő részét forró, 2—3 mm. vastag (4) bitumen-réteggel!von­juk be. Ezután a beton mélyedéseibe fek­tetjük a (2) puhaialéceket s ráhelyezzük a 30 (3) léceket vagy deszkákat, közöttük 2—2 cm. légteret (közöket) hagyva, amit (5) bitumenes fűrészpor vagy kátrányos pa­rafa kő-porral töltünk ki. Az így előállított álljzailra fektetjük a (6) parkettát, vagy ke­mény-, esetileg puhafapadozatot. 35 A találmány előnye a nedvesség elszige­telése a fapadözattól és ezzel a gombai veszély kizárása és a fapadözati munka előállítási időtartamániák felére való csök­kentésié. V) Szabadalmi igénypontok: 1. Fapadözat-aljzat, azzal jellemezve, hogy az alapépítményen betonréteg van, melyben a szükségszerinti távolságok­ban, lécek beágyazására, mélyedések íh vannak. 2. Az 1. igénypontban meghatározott padozathallljzat kiviteli alakja, azzal jel­lemezve, hogy az alapépítmény beton­rétege, vállamint az oldalfalak bitumen- 50 keverékkel vannak bevonva. 3. Az 1—2. igénypontbain meghatározott fapadozat-aljzat kiviteli alakja, jelle­mezve az alapépítmény betonrétegében lévő mélyedésekbe helyezett léceikkel, 5.í melyek egymástól szükségszerimti távol­ságra vannak. 4. Az 1—3. igénypontbain meghatározott fapadozat-aljzat kiviteli alakja, jelle­mezve a mélyedésekben elhelyezett lé- 60

Next

/
Thumbnails
Contents