124558. lajstromszámú szabadalom • Kétsarkú villamos olvasztó pisztoly

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSlfl SZABADALMI LEIRAS 124558. SZÁM. Vll/i. OSZTÁLY. - K. 14935. ALAPSZÁM. Kétsarkú villamos olvasztó pisztoly. Kmetty Károly g-ép technikus, Battonya. A bejelentés napja 1939. évi október hó 17. A fogászatban, az acéll műfogat megom­llesztése jelenleg gázzal történik. Ez lakészü­l!ék drága, nagy helyet foglal el, üzemkölt­sége is magas, sőt ellet- és tűzbiztonság •í> szempontjából! is kifogásolható. A találmány szerinti olvasztó pisztoly használatával a fent említett hátrányok el­kierülltetnek s úgy a készülék árá, mint üzemköltsége alacsony. A kiöntendő míí-10 fogak beágyazása ugyan úgy történik, mint eddig, az igein olcsó gipszbe, vagy egyéb használatos anyagba, tehát a fogászoknak új eljárásba nem kell magukat hegyako­nollniok. Mindezen előnyöknél fogva a két-15 sarkú villamos olvasztó-pisztoly haszná­lata indokolt. A mellékelt rajzok a találmány tárgyá­nak egy példáiképeni kiviteli alakját tün­tetik feli. Az 30 1. ábra a készüléket felülnézetben, a 2. ábra a készülléket oldalnézetben mu­tatja. Az. 1 T alakú fogantyú szigetelő anyag­ból! készül. Ennek oldal lapjai között ma-25 radó 5 hézagban nyernek elhelyezést a 6 szárfejek!. A 6 szárfejek a 7 furatokon átmenő 8 anyáscsavarok körül! könnyem elforgathatok. A 6 szárfejek elforgatását az 1 fogantyú 2 furatán átmejnő 3 tengely S0 forgatásával) eszközöljük. A 3 tengely külső végén nyer elhelyezést a 4 forgatógomb. A 3 tengely külsői végére csavarmenet va|n vágya, míg az 1 fogantyú 2 furatának alsó végébe csavar menetiét fúrunk. így a 3ten-35 gelly befelé való forgatásával a 10 sziárak egymástól távolodnak, míg a 3 tengely ki­fejje való forgatásával közelednék. A 10 szárak egymással) teljesem azonosak s a 3 tengely kifelé való forgatásakor a 10 szárak összehúzását a 11 rugó végzi. A 40 6 szárfejek az 1 fogantyú fejéből! már ki­álló 9 lapocskákkal együtt — olcsóbb ki­viteliben — fémből készülnek. Ez esetben — a rövidzárlat elkerülésére —i a 3 llengeíly belső végére, a szigetelői anyagból készült tö 25 fejeit alkalmazzuk. Ugyancsak a 11 rugó végeit is. hajlékony és közismert szigetelői csövecskékbe húzzuk. Az áramvezető hu­zalok ugyanis a 12 csavarok alá szoríttat­nak, így a 6 szárfejeik feszültség alatt álla- 50 nak. Jobb kivitelezés esetében, a 6 szár­fejek, a 9 napocskákkal, együtt hőálló szi­getelő anyagból készülnék. Ez esetben a 25 szigetelő lej alkalmazása és a 11 rugó vé­geinek szigetellő csövecskékbe való behú- 55 zása elmarad. A 9 lapocskák végeire rög­zítjük a 10 fémből készült, hengeres ru­dakat. A 10 hengeres, rudakra húzzuk a 14 széntartó fejekét. Mivel a 14 széntartó fejek alsó részei a 10 hengeres rudakra 60 szorosan, de mégis ellmozgathatóan felhúz­ható csővek!, tehát a 10 rudak ezáltal nem csak hossízíabbíthatók és rövidsíthetőik, de hossztengelyük körül is elforgathatok, így a fejekbe rögzített szén elektródák tetszés 65 szerinti fokú szög alatt hajlíthatok egymás­hoz, így a szénpárok V betű allakúan ál­líthatók be, tehát a V betű szierűleg illesz­tett szénpárok alsó csúcsaiból olyan lefelé irányuló villamos fényívet kapuink, amit 70 ha a megömlleszitendő acél darabka fölé tartunk, azt megolvasztja. A megömlesatiett acél becsapatása a negatívba, a fogászok által már eddig is ismert módokon törté­nik. A 14 széntartó fejeket kellő béáilí- 75 tás után, a 13 csavarokkal rögzítjük a 10

Next

/
Thumbnails
Contents