124544. lajstromszámú szabadalom • Lábtörlő

Megjelent 1940. évi szeptember hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI B1K0SAG SZABADALMI LEIRAS 124544. SZÁM. XX.je. OSZTÁLY. — Sch. 5727. ALAPSZÁM. Lábtörlő. Schütz Jenő magántisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi december hó 7. Kávébázak, szállodák és más nyilvános helyiségek közönsógie a lábtörlőt nem ve­szi igénybe és ezért esős, lucskos időben nemcsak az előcsarnokok, hanem az ót-5 kező- vagy tánctermeik is bepiszkolódnak. Az alább leírt készülék célja az, hogy a közönség cipőjét a sártól és piszoktól ön­működően megtisztítsa-E célból a helyiség bejáratainál egy tet-10 szőleges hosszúságú ós szélességű rácsot helyezünk el oly módon, hogy azon a kö­zönségnek feltétlenül át kell haladnia. A rács alá egy mozgó keferendszert iktatunk be, melynek sortéi a rács résein keresztül 15 érintkezésbe kerülnek a rajta haladók ci­pőtalpával és azt ilymódon megtisztítják. A rács alatt előnyösen légritka teret al­kalmazunk. Ezáltal a leváló piszok egy­részt nem terjed el a helyiségben, hanem 20 összegyűjthető, másrészről az áramló le­vegő bizonyos fokú száradást idéz elő. A keferendszer lehet állandó mozgású, vagy •önműködően csak akkor jön moz­gásba, ha a rácsra lépnek és az így kelet-25 kezett teher már ismert módon megin­dítja a keferendszert. Szabadalmi igénypontok: 1. Lábtörlő, jellemezve azzal, hogy rács alatt mozgatható keferendszser van el­helyezve. SO 2. Az 1. igénypont szerinti lábtörlő kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a ke­ferendszer mozgási iránya a rács irá­nyával egyirányú. 3. Az 1. igénypont szerinti lábtörlő kivi- 35 teli alakja, azzal jelleimezive, hogy a ke­ferendszer mozgási iránya a rács irá­nyától eltérő. 4. Az előző igénypontok bármelyike sze­rinti lábtörlő kiviteli alakja, azzal jel- 40 lemenve, hogy a keferendszer mozgása állandó. 5- A 2. igénypont szerinti lábtörlő kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a ke­ferendszer mozgása megszakított. 45 6. Az előző igénypontok szerinti lábtörlő kiviteli alakja, jellemezve azzal, hogy alatta légritka tér van. Felelős kiadó: dr. ladoniéri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas ; yomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Györy Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents