124496. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár

Megjelent 19á:0. évi szeptember hó 2-án. HAOTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSi« SZABADALMI LEIRAS 124496. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — F. 8783. ALAPSZÁM. Kerékpár. Felcsuti Gyula géplakatos segéd, Pestszenterzsébet. A bejelentés napja 1939. évi július hó 31. Ismeretes mint közlekedési eszköz a ke­rékpár, melynek az a hátránya, hogy magasépítésénél fogva gyermekek résziére nem alkalmas. Ezt kiküszöböli a mellé-5 kelt rajzban feltüntetett alacsonyépítésű tárcsás rendszerű kerékpár, mely már 4-éves korú gyermek részére nemcsak mint közlekedési eszköz, hanem mint spor­tolási célt szolgáló eszköz isi kiválóan al­io kalmas. A mellékelt l.-jelű rajzban feltüntetett alacsonyépítésű tárcsás rendszerű kerék­pár hajtó- és futókereke sajtolt kétrészű lemeztárcsából áll, melynek összecsavaro-15 zásával a koszorú horonyszerüen kiképe­zett vájatában tömör gumiabroncs van, szerelve. A két kerék ágyazata egy mere­vítőrúddal van összekötve, melynek egyik vége (kéíágazattal) a futókerék kétkarú 20 kormányrúdjához, a másik vége pedig a villásrész a hajtókerék agyához van erő­sítve. A két kereket összekötő rúdra van sze­relve a lánckerék és annak ágyazata. Az 25 ágyazatban lévő tengelyen pedig a taposó látható. A lánekeréket' és annak ágyaza­tát, valamint a hajtókerék ágyazatát egy szögvasszerű védőlemez veszi körül, mely­nek egyik vége a hajtókerék agyához, aj másik vége pedig (ívalakban) a két kére- 30 ket összekötő rúdra van erősítve. Ugyan­csak a két kereket összekötő rúdra van erősítve egy hüvelyben állítható rúd, melynek felső végem a rugózással bíró ülőke van elhelyezve. 35 A fent ismertetett alacsonyépítésű tár­csásrendszerű kerékpár, a rajzban feltün­tetett kivitelnek megfelelő formában ezr ideig nem ismeretes. Előnye az, hogy könnyű és erős szerkezet és már a 4-éves 40 gyermek is könnyen felülhet rá, gyakorol­hatja magát rajta, illetve élvezheti a ke­rékpár sportolást és arról le nem eshet, mivel a kerekek kisátmérővel bírnak, to­vábbá a taposó alacsony járású és az 45, ülőke is ennek megfelelőéin szabályozható kivitelben van ráépítve. Szabadalmi igénypont-: A kerékpár, amelyre jellemző, a lemezek­ből sajtolási eljárással és kisátmérővel 50» bíró tömör gumiabroncsos kerekek és az alacsonyépítésű váz, 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmer.tnik István m. kir. szab. bíró. Pallas nyomda. Budaüest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents