124428. lajstromszámú szabadalom • Készülék égési erőgépek gyujtási időpontjának beállítására

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134428. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — B. 14377. ALAPSZÁM. Készülék égési erőgépek gyújtási időpontjának beállítására. Robert Bosch Gesellschaft m. b. H., Stuttgart. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 22. Németországi elsőbbsége 1938. október hó 15. Égési erőgép csak akkor adja le legna­gyobb teljesítményét, ha a tüzelőanyag és a levegő keverékének gyújtása a dugaty­tyúknak a hengerekben való pontosan neghatározott minden égési erőgépre sza­batosan megállapított helyzeténél követke­dk be. A dugattyúnak ebben, például az 3gési erőgép lendkerekén megjelölt helyze­tében kell a gyujtószikráknak a gyújtó­gyertyákon átugraniok. A gyújtás idő jontját a gyújtó «oldalán a gyujtóberende­.ós primer áramkörébe iktatott megsza­*ító útján vezérlik, melynek működte­ésokor a gyújtóberendezés szekunder iramkörében a gyújtógyertya elektródám ízikrát kiváltó feszültség indukálódik. A »yujtóberendezésnek az égési erőgéppel raló együttműködését azáltal jrik-el, hogy i gyujtóberendezést az égési erőgépről xajtják. Ebből azonban következik, hogy i gép jó hatásfokának tartós biztosítása irégett az égési erőgépet és a gyujtóberen­lezést úgy kell egymással kapcsolatba lozni, hogy a gyujtószikrák a dugattyúk­iak minden egyes esetre megállapított lengerekbeli helyzetében ugorjanak át; A gyújtás időpontjának beállítását sok isetben oly morgóberendezéssel végzik, ímely távbeszélővel van összekötve. Ezzel llentétben a találmány értelmében a norgó áramkörébe iktatott külön csövével ragy a morgó tekercsével iködfénykisütő­ámpa van párhuzamosan kapcsolva, ame­yet a beállítandó gyújtóberendezés meg­szakítójával párhuzamosan kapcsolt, a Qorgó áramkörével mágnesesen csatolt sillapítótekercesel vezérelünk. A rajzon a találmány szerinti készülék egyik! példakénti kiviteli alakját tüntettük fel és pedig az jn 1. ábra a beállító készülék kapcsolási vázlata; a 2. ábra a készülék egyes részeit tartal­mazó tok felülnézete. Az (a) ködfénykisütőlámpa morgó (b) 45 tekercsével párhuzamosan van kapcsolva. A morgónak azonkívül rezgő (c) érintke­zője, helytálló (d) érintkezője, a két (c) és (d) érintkezővel párhuzamosan kapcsolt (e) kondenzátora és a morgót (g) érintkező 50 zárása esetén tápláló (f) telepe van. A morgó (b) tekercsére, célszerűen közvetle­nül, néhány menetből álló csillapító (h) tekercs van tekercselve, amely a morgó (b) tekercsével ilymódon mégnesesen van 55 csatolva. Hogy meghatározott égési erő­gép gyújtási időpontjának beállítását el­lenőrizhessük, a csillapító (h) tekercset például (1) primertekeresű és (m) szekun­dertekercsű mágneses gyújtó (i) bütyökkel 60 működtetett és a primeráram körébe ikta­tott (k) megszakítójával párhuzamosan kapcsoljuk. Ha a (g) kapcsoló zárva van, akkor a készülék morgójának áramköré­ben áram folyik és ez, a morgó (b) teker- 65 csében indukciós feszültséget létesít, amely az (a) ködfénykisütőlámpát mindaddig iz­zásba hozza, amíg a mágneses gyújtó (k) megszakítója nyitva van. Minthogy a csillapító (h) tekercs meneteinek száma 70 kicsiny, ,a (k) megszakító nyitott érintke­zőin ugyanekkor oly kis feszültség van, hogy a beállítás folyamata alatt a mág­neses gyújtó (m) szekundertekercsének sarkain sem keletkezik észrevehető fe- 75

Next

/
Thumbnails
Contents