124426. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oldatokban levő aminok kicserélésére és kiküszöbölésére és ez eljárás alkalmazásai

Megjelent 1940. évi december lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^P£}1| SZABADALMI BIRÓSA« SZABADALMI LEÍRÁS 124426. SZÁM. V/e/». (IV/h/1., XXI/b.) OSZTÁLY. — ^. 4^0. ALAPSZÁM. Eljárás oldatokban lévő anionok kicserélésére és kiküszöbölésére és az eljárás alkalmazásai. L'Auxiliairé des Chemins de Ter de l'Industrie eégr Vitry sur Seine és Austerweil Géza Victor kémikus, Paris. A bejelentés napja 1038. évi május hó 17. Franciaországi elsőbbsége 1937. évi május hó 21. Errata. A. kinyomatott leírás: 2. lap 11. sorában a «felhozhatjuk» szó helyesen «fokozhatjuk»; a 2. lap 35. sorában a «festŐanygckkal» szó helyesen «festőanyagokkal»; a 2. lap 51. sorában kezdődő és az 52. sorában folytatódó «szolgálhatnak» szó helyesen «szolgáltatnak». felelős kiadó: ár. ladoméri Szinertnik ístván m. ktr. szab, bíró. _^ Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-n. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents