124423. lajstromszámú szabadalom • Vetőfej szövőszékhez

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124423. SZÁM. XIV/b. OSZTÁLY. — V. 3636. ALAPSZÁM. Vetőfej szövőszékhez. Kürti G.yörg-y textilteclmológns, Győr. A bejelentés napja 1937. évi június hó 30. A szövőszékek vetőfejeihez eddig hasz­nált isímafelületű vezetőorsók hátránya, hogy a kenőolajat az orsón ide-oda mozgó vetőfej szétfröccsenti és a szövőgépen ké-5 szülő szövedéket beszennyezi. Továbbá e vezetőorsón futó vetőfej jelenleg tiszta szaruból készül és az a hátránya, hogy a súrlódás, mely a vezetőorsón való ide-oda mozgásnál keletkezik, a vetőfejet nagy 10 mértékben koptatja és rövid időn belül teljesen használhatatlanná teszi. Ezeket a hátrányokat szünteti aneg a találmány. A találmány lényege, hogy a vetőfej vezetőorsóján fecskefark keresztmetszetű 15 2—4 mm széles esztergályozott, vagy mart csavarmenetalakú vájat, a vetőfejben pe­dig fémgyűrűbetét van. A felesleges és el­égett kenőolaj így a vezetőorsó vájatban rakódik le. E vájatok tisztítása a vájat 20 alakjának megfelelő vésővel történik. A fémbetét a súrlódást csökkenti, mert a vetőfej az ide-oda való mozgását a vető­orsón nem a könnyen kopó szarufelülettel, hanem fémes felülettel végzi. A fémbetét külső felülete ferdén barázdás vagy recés, 25 hogy a vetőfejben rögzíthető és esetleges kicserélésnél könnyen kivehető legyen. A találmány a csatolt rajzon példaképen vett foganatosítási alakjában van feltün­tetve, nevezetesen az 1. ábra vezetőorsó a 2 vájatokkal, a 2. ábra a vezetőorsó keresztmetszete, a 3. ábra a vezetőfej keresztmetszete a 4 fémbetéttel, a 4. ábra fémbetét keresztmetszete. 30 35 Szabadalmi igénypont: Vetőifej szövőszékekhez, melyet az jelle­mez, hogy a vetőfejben fémgyűrűbetét, a vezetőorsón pedig csavarmenetalakú vájat van. 40 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents