124393. lajstromszámú szabadalom • Generátorgáztüzelésű tűzhely

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAG YAK IC IRÁLYI SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124393. SZÁM. U/h. OSZTÁLY. — 6r. 8848. ALAPSZÁM. Generátorgáztüzelésű tűzhely. Garabello Francesco Giovanni gyáros, Torino. A bejelentés napja 1939. évi május hó 17. Olaszországi elsőbbsége 1938. évi május hó 18. A tallálmány tűzhely, amely a tűzhely-Jyel kombinált és ennek részét képező gáz­generátorban fejHesizteitt generátorgázzal fűt­bettő. 5 A tallálmány szerinti tűzhely a kénye­llem és gazdaságosság szempontjait telje­sen kielégítő módon lehetővé teszi faszén és esetileg más kis fűtőértékű szilárd tü­zelőanyagok felhasználását; helyszükség-10 liefe pedig nem nagyobb a közönséges tűz­helyekénél, és emellett igen egyszerűen he­lyezhető üzembe és használható. A csatollt rajz példaképen a találmány szerinti tűzhely egy foganatosítási alakját 15 mutatja, mégpedig az 1. ábra a 2. ábra 1—1 vonallá menü hosszmetszetben, míg a 2. ábra a tűzhely elölnézete elülső fa­lláinak eltávolítása után. 20 A rajzon példaképen feltüntetett zárt és független egységet alkotó tűzhely olyan gázgenerátort tártállmaz, -amelynél magában a generátorbán fejlesztett vízgőzt fúvatunk be a generátorba. A tűzhely ezenkívül 25 főzőheiljyekkel, valamint a sütővel és for­ralóval stb. van ellátva, amelyeket közvet­lenül a generátor táplál. A tűzhely továbbá a tüzelőanyagnak a generátorba való beve­zetésére alkalmas táplálóberendezést' és a 30 generátor üzembehelyezésére, szabályozá­sára és a fejlesztett gáz elosztására való kü­lönböző járulékos berendezéseket is tar­talmaz. A generátort keskeny végével lefelé néző 35 és tűzállló anyagból való csonkakúpos (1) kamra alkotja, amely alul, a (2) rácson át, a (3) befuvatótérbe nyílik, mely tér egyúttal! a hamúteret is alkotja. Az (1) kamra fölött a gyűrűalakú kis (4) kazán, efelett pedig az (5) táplálótér van. Ez az 40 (5) tér (6) garattal) van ellátva a tüzelő­anyag bevezetésére. A garat egyik végén a (8) kar segítségével (9)-nél csuklósan felerősített és (10) fogantyúval mozgatható (7) fedővel, másik végén pedig a belső 45 (11) fedővel van ellátva, amely (12)-nél a (13) emelőre van csuklózva, mely emelő viszont (14)-nél van csuklósan felerősítve és kívüliről a (15) fogantyúval kezelhető. Az (5) tér ezenkívül még a (17) fedővel 50 zárható (16) tisztítónyílással, valamint a kürtőbe torkoló (18) vezetékkél van ellátva. E vezetékben á (11) fedőhöz hasonlóan kialakított és felszerelt, a (20) fogantyú se­gítségévéi! működtethető (19) zárószerv van. f;5 Az (5) tér felső részéből kiinduló (21) cső — esetileg megfelelő tisztítószerkezet közbeiktatásával! — a (22) elosztóhoz vezet. Innen indulnak ki a gázt a tűzhely tes­tének felső (26) lapján levő fiőzőhelyeík 60 (25) égőihez, valamint a (27) sütőhöz stb. vezető (23) csövek. A gázt megfelelő (28) csapokkal szabályozhatjuk, melyeket a tűz­hely első részéről a (29) orsók és (30) fo­gantyúk segítségével) kezelhetünk. 65 Az (1) lepárlókamrát a (4) kazán felső részébőíU kiinduló és a (32) csőbe tor­koló (31) csőkígyó veszi körül. A (32) csőcsonk a (33) vezeték, felé nyílik, mely viszont a (2) rács aliatti (3) befuvatótérbe 70 torkollik; az (1, 4, 31) részekből álló egy­séget pedig a (34) hőszigetelő anyag burkolja^ melyet viszont a gyűrűalakú, (35) víztartány vesz körül. Ennek alsó része a (37) csap-

Next

/
Thumbnails
Contents