124383. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldhatatlan azofestékek előállítására

2 124383. Élénk skarlát színt kapunk, amely fény­nyel szemben igen jó színtartó. 2. Ha az 1. példában a 120 g l-(2\3'­-oxinaiftoilamino)-benzolt 60 g l-(2'.3'-oxi-5 naftoilamino)-4-klórbenzollal és a 120 cm3 formaldeihidoldatot 60 cm3 30%-os fortmal­dehidoldattal helyettesítjük, kékes árnya­latú vörös színt kapunk, mely fénnyel szemben igen jó színtartó. 10 3. Ha az 1. példában oly előbívóolda­tot használunk, mely 20 liter hideg víz­ben az l-amino-4,5-diklór-2-trifluormetil­benzolból kapott diazonium-bórfluorid 72 g-nyi mennyiségét, 20 cm3 jégecetet és 1 15 kg nátriumkloridot tartalmaz, skarlát színt kapunk, amely fénnyel szemben igen jó színtartó. 4. Ha a 2. példában az l-amino-4-klór-2-trif luormetilbenzol helyett a 3. példában •20 megadott előhívó oldatot használ juk,akkor sárgás árnyalatú vörös színt kapunk, mely fénnyel szemben igen jó színtartó. 5. Hidrogéniszuperoxiddal és nátrium­pirofoszfáttal előzőleg fehérített gyapjú "25 1 kg-nyi mennyiségét '%' óráig 55 C°-on alábbi alapozófürdőben kezeljük, röpít­jük és x h óráig alábbi előhívófürdőben ki­festjük, öblítjük, majd 20 percig víziben literenként 1 g oleil-metiltaurint tártai-30 inazó fürdőben 80 C-on utókezeljük, öb­lítjük és szárítjuk. Alapozófürdő: 45 g l-(2'.3'-oxinaftoilamino)-benzolt 90 cm3 alkoholban, 22.5 cm 3 30%-os formal­.35 dehidoldatban, 22.5 cm3 34° Bé-s nátron­lúgban és 45 cm3 vízben oldunk. Eme ol­datot oly fürdőbe visszük be, amely 30 liter 55 C° hőmérsékletű vízben 60 g oleil­metiltaurint, 90 g kaiéinál t nátriumkar-40 bonátot és 600 g nátriumkloridot tar­talmaz. Előhívófürdő: 30 g l-amino-4-klór-2-trifluoir-metilben­zolt szokásos módon diazotálunk, a •45 diazooldatot nátriumacetátoldattal letom­pítjuk és 30 literre beállítjuk. Fénnyel szemben igen jó színtartó skar­lát színt kapunk. 6. Pamutszövetet oly oldattal impreg-50 nálunk, amely 1 literre feltöltve 13.2 g l-(2'.3'oxinaliftoil-amino)-ibenzolt, 20 g tö­rökvörösolajat és 20 cm3 32.5%-os nátron­lúgot tartalmaz. Majd megszárítjuk és oly nyomópéppel nyomjuk, amelyet akként állítunk elő, Ihogy 9.8 g l-amino-4-klór- 55 2-trifluormetilhenzolból kapott szilárd diazoniumvegyületet 10 cm3 50%-os ecet­savban és 400 cm3 vízben oldunk, 400 g keményítőtragant-sűrítőanyaggal sűrít­jük és 1 literre feltöltjük. A szövetet nyo 60 más után megszárítjuk, majd forró nátriumkarbonátoldattal, amely 1 liter vízben 10 g nátriumkarbonátot tartalmaz, lehúzzuk, hidegen öblítjük, forrón szap­panozzak, újbói öblítjük, szárítjuk és ki- 65 készítjük. Élénk skarlátvörös színű nyomást kapunk. 7. 23 g l-amino-4,5-diklór-2-trifluormetil­benzolt szokásos módon diazotálunk. 70 Ezenkívül 32 g l-(2'.3'-oxinaítoilamino)-4-klórbenzolt hígított nátronlúgban felol­dunk és ecetsavval újból kicsapjuk. A. diazooldatot az ásványi sav lekötésére szükséges , mennyiségű nátriumacetátot 75 tartalmazó eme csapadékkal kapcsoljuk. A festékképződés hefejezte után leszűrjük, jól kimossuk és szárítjuk. A festék világos vörös por, amely tömény kénsavban ibo­lyavörös színben oldódik. A festékanyag 80 képződését szubsztrátumok pl. aluminium­hidroxid, sulypát, vagy ú. n. blaue fix jelenlétében foganatosítjuk, akkor jótulaj­donságú világos vörös lakkot kapunk. 8. A diazotált l-amino-4.5-diklór-2-tri- 85 fluormetilbenzolból l-etilamino-2-karboxi­benzol-4-szulfonsavval kapott diazoamino­vegyület dinátrium-sójának 70 g-nyi mennyiségét, — mint 76.4%-os port —; és 30 g l-(2'.3'-oxinalftoilamino)-4-klóiJ benzolt 90 50 g 38° Bé-s nátronlúggal, 40 g monopol­brillantolajjal ós 75 cin3 vízzel péppé gyúrunk, majd 230 cm3 forró vizet rá­öntve oldjuk és 500 g 60:1000 arányú tragantsűrítöszerrel 1 kg nyomóifestékre 95 állítjuk he. Irezőanyagoktól mentesített ós fehérített pamutszövetet e péppel nyomunk, szárít­juk és eoetsav-ihangyasav-gőzök jelenlété­ben gyorsgőzölőben 5 percig gőzöljük. Ez- 100 után öblítjük és forrón szappanozzuk. Sárga árnyalatú vörös nyomást kapunk, mely fénnyel szemben igen jó színtartó. 9. 28.1 g 4-lór-2-trifluor:metilbenzol-l­nitrozamin-nátriumot és 30 g l-(2'.3'oxi- 10S naftoilamino)-benzolt 30 g 34° Bé-s nátron­lúggal, 25 g monapolbrillantolajjal és 50 cm3 vízzel péppé gyúrunk, 340 cm 3 forró vizet ráöntve feloldjuk és 500 g 60:1000 ;

Next

/
Thumbnails
Contents