124383. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldhatatlan azofestékek előállítására

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMT BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124383. SZÁM. IV/f. (XlV/e.) OSZTÁLY. — F. 8346. ALAPSZÁM. Eljárás vízben oldhatatlan azofestékek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1938. évi október hó 11. Németországi elsőbbsége 1937. évi október hó 19. TJgy találtuk, hogy értékes vízben old­hatatlan azofestékeket kapunk, ha diazo­jiiumvegyületeket, amelyeket oly aminok­ból kapunk, melyeknek összetétele: CF, NH9 Hal amelyben X hidrogént vagy halogént je­lent, oly 2.3-oxinaftoesavarilidekkel, me­lyeknek általános képlete: /\/\/OH III \/\/\C0 —NH — \ /' 10 melyben Y hidrogént vagy klórt jelent, önmagukban egymással vagy valamely hordozón kapcsolunk. A hordozó lehet, pl. textilrost vagy lakkok előállítására való test pl. aluminiumhidroxid. A kapott fes-15 tékanyagok élénk skarlát- és vörösárnya­latuak és igen jó a színtartóságuk. Effajta tiszta színárnyalatokat, amelyeknek igém jó a színtartósága fénnyel és mosással szemben, eddig e fontos naftolökkal nem 20 sikerült elérni. E festékek tehát a textil­festésnél és darabnyomásnál eddig tehni­kailag használt skarlátszínű és vörös, víz­ben oldhatatlan azof estékek sorát értéke­sen gyarapítják. A jelen eljárásnál diazokoniponensként 25> használandó aminokat a 637318. számú né­met szabadalmi leírás szerint előállítható halogén-, illetve dihalogén-nitrobenzotri­fluoridok redukálásával állíthatjuk elő-Példák: 30 1. Alapozó-oldat: 120 g l-(2..3'-oxinaftoilamino)-benzolt 200 cm3 50%-os törökvörösolajban ós 200 cm3 38° Bé-s nátronlúgban forrón oldunk, majd mintegy 50 G°-ra lehűtjük, 120 cm3 35, 30%-os íormaldehidoldatot adunk hozzá és V2 óra múlva 20 literre beállítjuk. Előhívóoldat: 40 g l-amino-4-klór-2-trifluormetil-ben- 40i zolt szokásos módon diazotálunk, a diazo­ol da tot nátrium-acetátoldattal letompít­juk, majd 20 literTM beállítjuk. A fürdő­höz 1 kg nátriumkloridot adunk. Festőeljárás: 45. 1 kg pamutot vagy pamutból és viszkó­zából vagy rézoxidammoniákcellulózábór kapott műrostból álló kevert fomatot 30 C°-on V2 óráig az alapozóoldatban keze­lünk. Ezután jól kiröpítjük és Vz óráig az gQ előhívóoldatban kifestjük. Ezt követően jól öblítjük, forrón szappanozzuk, öblít- ' jük és szárítjuk. 1

Next

/
Thumbnails
Contents