124379. lajstromszámú szabadalom • Kéményajtó

.Hey.jtiltjjtit 1i>4(). évi augusztus ho l(>-án. AGYAR KIRÁLY! «#S|;» SZARADALMT RIRrt.S.Í« SZABADALMI LEÍRÁS 124379. SZÁM VIII/k. OSZTÁLY. — B. 14Sdl. ALAPSZÁM. „Kémény aj tó'*. Békési Géza lakatos, Zalaegerszeg*. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 8. A kéménycsatornáik tisztítására és el­lenőrzésére alkalmazott* közönséges vas­ajtók helyett alkalmaztak már betonajtó­kat is, melyeiknek aránylag olcsó és S könnyű előállíthatósiágukon kívül az az előnyük volt, hogy a kéményben ural­kodó, aránylag magas hőmérséklettel szemben hőállóbbak, különösen pedig alakállóbbak voltak, mint a vasajtók. Az 10 eddigi betonajtók, azonban oly, kezdetle­ges szerkezetűek voltaik, hogy a beton­ajtólemezt az ugyancsak betonból készült ajtókeret élezett vállrészére való egyszerű beakasztással helyezték el, vagyis azt 15 egyszierű kíakasztással lehetett kiemelni. Világos, hogy ilyen, el nem zárt ajtó a kéménynek avatatlanok részéről való könnyű hozzáférhetőségét tette lehetővé, ami az ismeretes kellemetlenségekre ad-20 hatott alkalmat. Ezzel szemben a találmány szerinti betonajtót elsősorban a betonba ágyazott fémszerelvényen, pl. tartócsapokon meg­erősített, ugyancsak fémből való zárszer-25 kezet jellemzi. Miaga a zár bármily isme­retes, pl. a közönséges, vaslemezből álló kéményajtók egyszerű zárjával azonos szerkezetű lehet. A találmány tehát a vasból való kéményajtóknál jóval vasta-30 gabb, vaskosabb betonajtóknál is lehetővé teszi az aránylag olcsón létesíthető és könnyen kezelhető, de biztos elzárást. • • A találmány célszerű továbbképzése szerint a kettős (külső és belső) ajtólemez 35 közül a belsőt is elzárhatóvá tesszük, vagyis a belső ajtóval kapcsolatban is alkalmazunk a betonba ágyazott fémsze­relvényen megerősített fémzárat. Eddig­elé a belső ajtó nemcsak a betonból, hanem még a könnyű bádoglemezekből 4© készült kéményajtóknál sem volt elzán­ható, hanem legfeljebb a külső vasajtó kiugró alkatrésze valamelyes támaszt nyújtott a belső ajtónak. Így a kémény erős huzatánál vagy más oknál fogva 45-megeshetett, hogy a belső ajtó a helyé­ből kibillent. Ezt a hátrányt a találmány szerint a belső ajtónál is alkalmazott zár gyökeresen megszünteti. A rajzon a találmány célszerű meg- 50* oldási példája látható. Az 1. ábra a kéményajtó elölnézete, a 2. ábra ugyanannak függélyes hossz­közép-metszete, a 3. ábra pedig vízszintes középmetszete 55-(alulról nézve). (1) a külső, 2 a belső betonajtó, 3 pedig az ugyancsak betonból készült ajtókeret. Az (1) ajtó betonanyagába 4 esapoklat vagy orsókat ágyaznak, pl. úgy, hogy &y ezeket az (1) ajtólemez készítése közben a képlékeny betonnal körülvesszük, vagy pedig a betonban kis (később kiemelendő) magvakkal lyukakat létesítünk és ezeken a 4 orsókat átdugjuk. Az utóbbiaknak 65-külső végükön,, pl. süllyesztett fejük van, belső Végükön pedig menetesek és kis 21 csavaranyákkal kapcsolódnak!, ami szük­ség esetén az alább leírt zárszerezet ki­cserélését teszi lehetővé. (Ezek a kis 21 70» csavaranyák a 2. ábrán a belső 2 ajtóval kapcsolatban nézetben láthatók.) A 4 csapok vagy orsók belső vége 5 vas­hevedert hord, melyet a kis 21 csavar-

Next

/
Thumbnails
Contents