124362. lajstromszámú szabadalom • 4 atmoszférát meghaladó üzemnyomású villamos izzólámpa

Megjelent 194Q. évi augusztus hó 16-án. MAÖYAR KIKALYI SZABADALMI BIlírtSÁfl SZABADALMI LEIRAS 124362. SZÁM. Vll/h. OSZTÁLY. — P. 9307. ALAPSZÁM. 4 atmoszférát meghaladó üzemnyomású villamos izzólámpa. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cégr» Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1938. évi november hó 26. Németországi elsőbbsége 1937. évi november hó 29. Hogy a 4 atmoszférát meghaladó üzem­nyomású lámpák ellentállhassanak azok­nak a magas hőmérsékletéknek, melyeket egyrészt az a. magas hőmérséklet idléz elő, 5 amelyen az izzótest ég. másrészt pedig az idéz elő, hogy az ilyen lámpák burája a szokásos izzólámpák tarájánál kisebb méretű, az említett lámpákat rendszerint kvarcból vagy kemény üvegfajtából ké-10 szült tanával látjuk el. A gyakorlatban azonban a íkvareból való előállítás néha nehézségeket okoz,. amelyekkel együtt jár, hogy a kvarcból készült tara még arány­lag sok szennyeződést tartalmaz. Ezen-15 felül a rámrpa gyártásánál szokásos ki­gázosítás rendszerint nem idézi elő, hogy valamennyi gázmaradék, amely a bura anyagában jelen lehet, tényleg eltávozik. Ennél a kigázosításnál ama magas hő-20 mérsékletek következtében, amelyeken en­nek kvarc esetén kell végbemennie, a burafalon át diffúzió lép fel, úgy hogy bizonyos körülményék között szennyező­dések hatolhatnak a burába. 25 Javasolták már szennyeződések, illetve gázmaradékok elnyeletése céljából cirkó­niumdaraboeskák alkalmazását kisütő­csöveikben. Ezek azonban rendszerint nem jártak a kívánt hatással, minthogy vala-80 mennyi gázmaradók el nem nyelődött. A találmány azt a lehetőséget nyújtja, hogy az említett fajtájú izzólámpában, amelyben töltőgáz, mint kripton, xenon, argon vagy nitrogén, esetleg valamely a 85 lámpa üzeme közben elgőzölgött anyag gőzével együtt előfordul, a szennyeződé­seket, illetve gázmaradékofeat célszerű módon nyeleth'essük el. Ugyanis felismertük, hogy a cirkónium gázmaradékokat, illetve szennyeződéseket 40 különböző hőmérsékleteken különféle­" képen nyel el. Azt találtak, hogy a cirkó­nium az egyes anyagokra egymástól 'el­térő hőmérsékleteken a leghatásosabb; a találmány szerinti lámpa ezen a felisme- 45 résen alapul. A találmány szerinti lám­pát az jellemzi, hogy a lámpának vahv mely, hőmérsékletesést mutató terében eirkóniumdarabocskiákat akként alkalma­zunk, hogy az a hőmérséklet, amelyet e 50 claraboeskák mindegyike a lámpa üzeme közben felvesz, az egyes gázmaradékok­iiak, illetve szennyeződéseknek cirkónium révén való elnyeletése szániára legkedve­zőbb hőmérsékletnek felel meg. Ezzel az 55 elrendezéssel önműködően elérjük, hogy a cirkónium a gáztöltésből felveendő gáz­maradékokat, amelyek a lámpa működé­sére hátrányosak lehetnének, elnyeli. Ha a bura kvarcból készült, a burát a lámpa 60 előállítása közben kb. 1000 C° hőmérsék­leten gázosíthatjuk ki, a cirkónium ezen a hőmérsékleten látszólag különösen haté­konnyá válik. A cirkóniumdarabocskákat célszerűen olyan előkezelésnek vetjük alá, 65 hogy csekély oxigénmennyiséget vesznek fel, ami a cirkónium hatékonyságát lát­szólag szintén növeli. A cirkóniumdarabocskákat a lámpának hőmérsékletesést mutató terében a gáz- 70 töltésben várandó szennyeződéseknek megfelelően rendezzük el. Azt találtuk,

Next

/
Thumbnails
Contents