124326. lajstromszámú szabadalom • Csap, több közös házba torkoló csővezetékhez

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍS SZABADALMI LEIRAS 124326. SZÁM. XXI/d. OSZTÁLY. — K. 14684. ALAPSZÁM. Csap, több közös házba torkoló csővezetékhez. Kneisz Ferenc motorszerelő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi február hó 15. LO L5 A találmány oly rendszerű zárócsap­ezerkezet, amely lehetővé teszi az eddig használatos több zárócsap helyett külön­böző csővezetékeknek egy csappal való elzárását és külön-külön való szabályo­zását. A találmány lényegét a mellékelt rajz ábrázolja éspedig az 1. ábra a készülék oldalnézetét,illetve .i metszetet zárt helyzetben, a 2. ábra ugyanazt,nyitott helyzetben, a 3. ábra felülnézet. A belső oldalán kúposán megmunkált A csapházra B csővezetékek csatlakoz­lak. A csapházban külső és belső falán kúposán megmunkál1 csiszolt C hüvely cs abban az egyes csatlakozásokat meg­hosszabbító D furat van. Az E fogantyú­val — mely a C hüvelyre van szerelve oly !0 niódon, hogy saját hossztengelye körül is forgatható —, a C hüvelyt jobb vagy bal irányban lehet forgatni, miáltal a D meghosszabbító furat a B csővezeték­nyílások egyikével csatlakozást létesít. 15 Hzen meghosszabbított vezetéknyílást a kúpos csiszolt F zárószelep a G nyomó­rugó segélyével elzárja. A G nyomórugó, mely a zárószelepet állandóan a szelep­fészekbe nyomja, a H csészében van el­iu helyezve, ami kifolyó vezetékül is szolgál. A csap nyitása az E fogantyú segélyével történik. A fogantyút a D furattal meg­hosszabbított csatlakozó nyílás nyugvó pontján 90°-ban a saját hossztengelye körül forgatjuk, miáltal a reászerelt I 85 szelepemelő bütyök az F zárószelepet a szelepfészekből kiemeli. Ezáltal a meg­hosszabbított vezetéknyílást megnyitja, amint azt a 2. ábra szemlélteti. A szelep­emelő bütyök és a zárószelep közé van 40 iktatva a J laposfejű ütközőszegecs, mely a K keménygumigyűrűn nyugszik. Az L peremes rögzítőanya cl C hüvely függő­leges mozgásának gátlására való és M biztosítócsavarral van ellátva. A csap 45 a szokásos módon állványra van rögzítve, a csővezetékek a csapházban egyesülnek. Ezen elrendezés az eddigiekkel szemben a következő előnyöket biztosítja. Külön­böző számú csővezetékeket egy helyben, 50 egy csappal lehet elzárni és váltakozva külön-külön megnyitni. Szabadalmi igénypont: Csap, több közös házba torkoló csőveze­tékhez, amelyet az jellemez, hogy 55 több csővezetékkel csatlakozó csap­házban kúpos, csiszolt egyfuratú hüvely van, melyre egy a saját hossz­tengelye körül is elforgatható bütykös fogantyú van szerelve, továbbá, hogy 60 a hüvelyben kúpos, csiszolt zárószelep van, mely a hüvely furatát a kifolyó­csészébe helyezett nyomórugó hatá­sára elzárja, s melyet a fogantyú bütyke a fogantyúnak 90°-ban való g§ forgatásakor a szelepfészekből kiemel. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V„ Houvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents