124234. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és nyersdarab csapágyrészek előállítására összetett öntvényekből

Megjelent 1940. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124234. SZÁM. V/e/l. osztály. — A. 4342. alapszám. Eljárás és nyersdarab csapágy részek előállítására összetett öntvényekből. Admos Bleibronze Dr. Spriugorum & Co. Kom.-Ges. cég’, Bei’lin-Oberschőne wei de. A bejelentés napja 1939. évi május hó 12. Németországi elsőbbsége 1939. évi február hó 3. A találmány eljárás, valamint beren­dezés csapágyrészek olcsó előállítására összetett öntvényekből. Ismeretesek eljárások csapágyaknak, 5 különösen tömeggyártásban, összetett öntvényekből való előállítására, melyek­nél a támaszt órésznek a csúszócsapágy­fém hozzáöntésekor nincs meg a csapágy­részeknek megfelelő hengeres alakja. 10 Ezekhez az eljárásokhoz acélszalagokat vagy acéllemezeket alkalmaznak, melye­­■ két a csapágyfém felvitele és megfelelő megosztás után egyes csapágycsészékké hajlítanak. Ily módon összetett öntvé- 15 nyék alkotta csapágyakat lehetőség sze­rint folytonosan, idő és részletmunka megtakarításával és olcsón állítanak elő. A hajlítfissal végzett alakítás az acélból kiöntendő nyersdaraboknak különben 2(i szükséges drága és nagy anyagi ogyasz­­tással és elforgácsolódással jellemzett szo­kásos előállítását helyettesíti. Ezek az eljárások azonban bonyolultak és külö­nösen öntéstechnikailag nehezen kezel- 25 hető csapS'gyfémötvözetek, például ólom­bronzok esetében nem váltak be, mert az acél és az ötvözet összeforradása csak feltételesen érhető cl és káros kiszivár­gások el nem kerülhetők. A leírt módon 30 továbbá legfeljebb félcsészék állíthatók elő. A találmány eljárás és berendezés, mellyel legjobb tulajdonságú csapágy­­részeket összetett öntvényekből a fel- 35 sorolt hátrányok elkerülésével és olcsón állíthatunk elő. A találmány értelmében e célra külön­leges nyersdarabot alkalmazunk, mely a kívánt végalak támasztórészével meg­közelítőleg, vagy teljesen azonos, például 40 hengeres alakú. A nyersdarabot továbbá azonban már kezdettől fogva egy darab­ból, edényként alakítjuk ki. így összetett öntvény alkotta csapágyaknak álló for­mában való ismeretes kiöntésekor a le- .¿5 hűlést befolyásoló külön kokilla vagy hasonló járulékos berendezések elhagyá­sával dolgozhatunk. Az öntést különösen homokmagnak vagy máseffélének alsó elzárásként való alkalmazása nélkül 50 végezzük. Az acél alkotta edényszerű hengeres nyersdarabokat egyszerűen és pedig na­gyobb számban egymásután a csapágy­­fémmel oly módon öntjük ki, hogy azokat 55 függőlegesen felállítva felülről az ömlesz­­tékkel megtöltjük. Az acélból készült nyersdarab felhevítése után a fölös öm­lesztőket például tövis bevezetésével ki­szorítjuk és a képződött öntött nyers- ^0 darabot a leggyorsabban vizzel rezzent­él ük. Csapágygyűrük előállítására esetleg a feneket leválasztjuk. Félcsészék előállí­tására a nyersdarabot még egyszer meg- 65- osztjuk, amikor is a megfelelő alakítás esetén azonnal két, kívánt átmérőjű fél­csészét kapunk. A támasztócsészét alkotó nyersdarabot szokásos módon állíthatjuk elő. A talál- 70 mány egy foganatosítási alakja szerint e célra azonban feszültség nélkül alakított,

Next

/
Thumbnails
Contents