124144. lajstromszámú szabadalom • Eljárás molibdénsav és alkáliföldfémek vegyületeinek darabos alakban való előállítására

124144. metrikus arányban, esetleg kis mennyi­ségű víz hozzáadásával, bensőén keverjük és alkalmas formákban erős nyomással sajtoljuk. A preselvényeket keményít ő-5 kazánban feszültséges gőzzel keverjük, vagy még egyszerűbben úgy járhatunk el, hogy a preselvényeket alkalmas tar­tányban gőzáram hatásának tesszük ki. Hogy elhárítsuk víznek a préselvényeken 10 való lecsapódását, ami esetleg molibdén­veszteségeket eredményezhetne, a gőzzel való említett kezeléshez előnyösen túl­hevített vízgőzt alkalmazunk. A gőzzel való kezelés során a két anyag 15 mechanikai keverékéből kémiai vegyület létesül, mely a préselvény eredeti külső alakját megtartja és rendkívül nagy mechanikai szilárdságú. A keményített préselvény a vas-, illetve acélfürdő magas 2ÍJ hőmérsékletein sem esik szét. Ez tehát elporlás folytán minden veszteséget kizár. Az eljárás sajátos előnye, hogy a darabos alak létrehozása nem járulékos kötőszer segélyével, hanem két anyag 25 mechanikai keverékének kémiai vegyü­letté való átalakítása révén történik. A préselvények keményítése gőzkezelés nélkül egyszerű szárítással is történhet. Ez esetben azonban a vegyi kötés a molib-33 dénsav és a földalkalihidroxid között nem megy végbe maradéktalanul; ezért a vég­termék mechanikai szilárdsága kisebb. Célszerű, ha az egyes preselvényeket 35 40 g 45 azonos molibdéntartalommal állítjuk elő, ami későbbi felhasználásukat lehetőleg egyszerűsíti. A találmány foganatosításához pl. 90 g techn. molibdénsavat, melynek molib­déntartalma 64,4%, azaz 57,96 g, össze­keverjük 45,6 g 98%-os techn. kalcium­hidroxiddal =44,69 g Ca (OH)2 és 5 cm 3 vízzel nedvesítünk. Ezután erős nyomás­sal préselünk, majd a préselvényt két órán át 170°-ra túlhevített, áramló gőz­ben keményítjük. Ily módon 124,73 súlyú olyan keményített préselvényt ka punk, mely 46,46%, azaz 573 95 g molib* dént tartalmaz. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás molibdénsav és alkáliföld- 50 fémek vegyületeinek darabos alakban való előállítására, azzal jellemezve, hogy a molibdén savat valamely alkaliföldfém hidroxidjával, esetleg víz hozzáadásával, bensőén keverjük, 55 eres nyomással formákban préselünk, majd szárítunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy a molibdénsav és földalkali- go hidroxid keverékét az erős nyomással való formázás után feszültséges víz­gőzzel vagy túlhevített vízgőzárammal kezeljük. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents