124077. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses jelfogó

Megjelent 1940. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 124077. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — S. 17323. ALAPSZÁM. Elektromágneses jelfogó. Standard Villamossági Részvénytársaság: cég", Budapest, mint a Standard Telephones and Cables Limited londoni cég", Terry St. George Robert és Bowsher Henry Albert Edward telefonniérnökök, londoni lakosok jogutódja, A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 6. Nagybritanniai elsőbbsége 1937. évi augusztus hó 13. A találmány elektromágneses jelfogó. A találmány értelmében egy jelfogó működésének vagy horgonya elengedésé­nek késleltetését egyszerű, megbízható 5 segédeszközökkel létesítjük, melyek hosszú késleltetést képesek biztosítani. A találmány szerinti elektromágneses jelfogó, jellemzője a horgony egyik végéi­nek útjában szabad végével ,a horgonyhoz 10 képest derékíszögek alatt elrendezett kettős fiémű (bimetallikus) sávdarab, mely a hor­gony egyik végének teljes -mozgását meg­akadályozza, míg hideg, kihajlik azonban a horgony útjából akkor, midőn hevítés 15 alatt áll, mely körülmény lehetővé teszi a horgony számára azt, hogy mozgását befejezze. A találmányt részletesen a mellékelt rajz kapósán isimertetjük, ahol sarkított 20 jelfogót szemléltettünk. A mellékelt rajzon az 1. ábra két tekercses sarkított jelfogó oldalnézete, melynek az egyik irányú mű­ködés vezérlésére kettős fómű sávdarabja 25 van, a * 2. ábra a horgony és általa vezéreli érintkező rugócsomó elölnézete, a. 3. ábra a horgony vége felől nézett jel fogó nézete, végül a 30 4. ábra az A—B vonal, 1. ábra mentén való metszet. A jelfogónak derékszög alakú (1) lemez mágnese van, ennek egyik végén pedig (2) mágneses szöglemez nyer elhelyezést, melyhez két, egymással és a mágnessel 35 párhuzamos, (3) tekercsek csatlakoznak. Lényegileg nem-mágnoses. (4) sárgaróz­lemez: a mágneshez derékszög alatt vaj; erőstve és a tekercsek között és ezekkel párhuzamos. A (4) lemez tetejének, (18, 19) 40 oldalirányú nyúlványai vannak, A (18) nyúlvány az (5) horgonnyal össjzefüggő (6) felső csappal van kiképezve,, mikor' is •az (5) horgony az, (1) mágnes útján tartott (6) és (7) csapok között központos felifüg- 45 g'esztésű. Az; (5) horgony, az (1) mágneshez és a (3) tekercsekhez derékszög alatt fek­szik és (6, 7) csapjai közlött mozog úgy, hogy alsó széle a mágnes külső felületén azzal párhuzamosan túl mozog. A (4) lemez 50 (19) nyúlványának mindkét oldalán (9, 10) rugócsomó van, melynek érintkező rugói a (4) lemezzel párhuzamosan fekszenek. A horgony felső részén két, (13, 14) kart hordó (8) nem-mágneses lemez van. A két 55 kar a. (4) lemez és egy-egy rugó csomó között fekvő hoírgonyhclz képest derékszög alatt fekszenek. A (13) karon (17) fiberből készült pecek van,, mely a (12) érintkező­rugó zárását foganatosítja akkor, midőn QQ az (5) horgony óramutató irányaiban forog el. A (14) kárban a (17) sárgaréz pecek nyer elhelyezést, melynek segítségével a (11) érintkező rugók akkor1 zárulnak, midőn az (5) horgony az óramutató írá- 65 nyával ellenkező irányban (2. ábra) forog ; . el. A (15) fiberpecek a (4) lemezen mind­két irányban áthaladva, a (11, 12) külső

Next

/
Thumbnails
Contents