124065. lajstromszámú szabadalom • Aluminiumtartalmú cinkötvözet, valamint ennek alkalmazása olyan célokra, amelyeknél alacsony hőfokon nagy szívósságra van szükség, továbbá az ötvözetből készült tárgyak

Megjelent 1940. évi július lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI <5S SZABADALMI BIROSAG­SZABADALMI LEÍRÁS 124065. SZÁM. XVI/C. OSZTÁLY. — G. 8883. ALAPSZÁM. Aluminiumtartalmú cinkötvözet, valamint ennek alkalmazása olyan célokra, amelyeknél alacsony hőfokon nagy szivósságra van szükség, továbbá az ötvö­zetből készült tárgyak. Georg- von Giesche's Erben cég-, Breslau. A bejelentés napja 1939. évi július hó 17. Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 20. A találmány rézmentes, alumínium­magnéziumtartalmú cinkötvözet, vala­mint főként ennek alkalmazása olyan al­katrészek előállítására, amelyek alacsony 5 hőfokon lökéseknek vagy ütéseknek lehet­nek kitéve. Olyan rézmentes cinkötvözet, amely alumíniumot és magnéziumot tartlamaz, már ismeretes, ez az ötvözet azonban, a 10 találmány szerinti ötvözettől eltérően, csupán 2—10% alumíniumot tartalmaz, 0,01—0,3% magnézium mellett. Ötvöző maradékként olyan cinket használnak, amelyben az. ólomnak és kadmiumnak 15 mint szennyező anyagoknak mennyisége együttesen nem haladja meg a 0,01 %-ot. Ezzel az előírással olyan cinkötvözetet kapnak, amelynek öregedési tulaj donságai nagyon kedvezőek. 20 Azt találtuk, hogy ezt az ötvözetet az alumíniumtartalom fokozásával némely tulajdonsága tekintetében tökéletesbít­hetjük, így pl. az ötvözet meleg sajto­lásának sebességét tetemesen fokozhat-25 juk. Míg az ismert cinkötvözetek szalag­sajtón végzett feldolgozásakor a sajtoló­sebesség kb. 2—3 m/min, a sebességet az új ötvözettel kb. 7—8 m/min-ra fokoz­hatjuk. 30 Az új ötvözet további előnye, hogy meglepően kiváló mechanikai tulajdon­ságai vannak. A találmány szerinti ötvö­zetek húzószilárdsága sajtolt állapotban 45—50 kg/mm2 , 10—5% nyúlás mellett. A találmány olyan rézmentes cink- 35 ötvözet, amely 12—20% alumíniumot és 0,01—0,1% magnéziumot tartalmaz, nagy tisztaságú cink mint ötvöző mara­dék mellett. Előnyösen 15—20% alu­míniumot és 0,01—0,1% magnéziumot 40 választunk. Különösen előnyösnek mutat­kozott olyan cinkötvözet, amelyben 15—16% alumínium és 0,01—0,1 % mag­nézium, célszerűen 0,05% magnézium van. Az egyik előnyös ötvözetnek, mely 15% 45 alumíniumot és 0,05 % magnéziumot cink­kel mint maradékkal tartalmaz, húzó­szilárdsága sajtolt állapotban kb. 48—50 kg/mm2 ,"í0—8% nyúlás mellett. Az ötvöző maradék nagy tisztaságú 50 cink, lehetőleg 99,99% tisztasági fokú cink. Igen fontos további újítás az, hogy a találmánynak megfelelő összetételű cink­ötvözetből olyan alkatrészeket készítünk 55 — ami magában véve is találmány —. amelyek alacsony hőfokon lökéseknek vagy ütéseknek lehetnek kitéve. Azt a meglepő megfigyelést tettük ugyanis, hogy éppen a találmány szerinti össze- 60 tételű cinkötvözet az említett alkalma­zási célra megfelelőnek bizonyult, jól­lehet ezt a szóbanforgó hexagonális szer­kezetű ipari anyagtól egyrészt nem lehe­tett várni, másrészt az említett célra 65 egyetlen más cinkötvözet sem alkalmas. A szokásos cinkötvözetek ugyanis ala­csony hőfokon messzemenően elvesztik szívósságukat, ami elsősorban az ütő-

Next

/
Thumbnails
Contents