124026. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos kisütőcső előállítására és ezzel az eljárással készült kisütőcső

Megjelent 1940, évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI #3§Jfí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124026. SZÁM. VII/d. OSZTÁLY. — P. 9443. ALAPSZÁM. Eljárás villamos kisütőcső előállítására és ezzel az eljárással készült kisütőcső. N. V. Philips' GloeilampenfaTbrieken cég", Éiiidhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 8. Németalföldi elsőbbsége 1937. évi augusztus hó 9. A találmány eljárás villamos kisütőcső előállítására, kiváltképen ellj arás rács­alakú elektródák oly elrendezésére, hogy a teker ül etek a katódalelületre merőleges 5 síkokban gyakorlatilag egymás mögött le­gyenek. A találmány továbbá ez eljárás szerint előállított kisütőcső. Ismertettek már kisütőcsöveket, melyek­nek elektródarendszere legalább egy ka-10 tódából, két rácsból ós egy anódából van és melyeknél a rácsok olyan lekereseié­sűek, hogy az egyes rácsokhoz tartozó ha­tékony részek a katódára merőleges síkok­ban, gyakorlatilag egymás mögött vannak. 15 Ezzel egyebek között az az előny adó­dik, hogy a katódától távolabbi rácsok, még ha azokra pozitív feszültségeket is kapcsolunk, kevés áramot fogyasztanak, önként értetődik, hogy főkövetelmény, 20 hogy a rácsok azonos emelkedéssel legye­nek tekercselve. Ebben az esetben sem mutatkozott oly egyszerűnek, hogy az egyes rácsok tekerületei egymáshoz ké­pest helyes helyzetben legyeinek. 25 A találmány eljárás két vagy több ilyen rácsot tartalmazó kisütőcső előállítására. A találmány szerint ezeket a rácsokat az egyik végen nulla emelkedésű tekerület­tel látjuk el és ezt a tékerülelet' a rá-30 csóknak elrendezésénél a csőben akként helyezzük el, hogy csillámból vagy más szigetelő anyagból készült, az elektróda­rendszer egyik végén alkalmazott lemezen nyugszik. Ilyen módon az egyes rácsok eme tekerületei közvetlenül egymás mö- 35 gött. vannak és ha a rácsokat kb. azo­nos emelkedéssel tekercseltük, a további tekerületek is gyakorlatilag egymás mö­gött vannak. A találmányt még részletesebben a rajz 40 kapcsán magyarázzuk meg, melyen talál­mány szerinti kisütőcső egy részének váz^ lata látható. A rajzon (1) csillámlemezt, (2) és (3) ár­nyékolóiráics első tekerületeit és (4, 5) ve- 45 zérlőráes első tekerületeit jelaik. A rácsok (2) és (4) tekerületei nulla emelkedéssel az (1) csillámlemezem fekszenek. A rá­csoknak helyes helyzetbe forgatásával a (3) és (5) tekerületeket pontosan egymás 50 mögé hozhatjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás két vagy több rácsot tartal­mazó villamos kisütőcső előálllításárai, mely rácsok tekerületei a katódaifelü- 55 létre merőleges síkokban egymás mö­gött vannak, azzal jellemezve, hogy a rácsokat a lapításhoz, közeli végen nulla

Next

/
Thumbnails
Contents