122976. lajstromszámú szabadalom • Töltényzár lőfegyverekhez

Megjelent 1940. évi február hó 1-én. BA0YAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍfl SZABADALMI LEÍRÁS ísao^tí. SZÁM. XIX c. OSZTÁLY. — T. 6342. ALAPSZÁM. Tölténytár lőfegyverekhez. O/Y Tikkakoski A/B cég Helsinki (Finnország). A bejelentés napja: 1939. évi március hó 23-ika. A találmány lőfegyverek számára való olyan töltény tárakra, vonatkozik, melyek rugó hatása alatt álló töltónyvezetőkkel vannak ellátva; utóbbiak a tölténytár 5 válaszfalának egy-egy oldalán kettős töl­ténysor töltényeit a tár szájnyílásaihoz vezetik. A találmány lényeges jellemzője, hogy mindegyik töltény vezető vezérlő résszel, 10 tpíl. vejzórlő lépcsöve'! van ellátva, meljr vezóiiőszerkezettel, pl. a tár falában ki­alakított mélyedéssel működik együtt, mi­mellett a tár szájnyílásának szomszédsá­gában elrendezett vezérlőszerkezetek a 15 szájnyílástól különböző távolságokban végződnek, úgy hogy az egyik töltényve­zető távolabbra vezethető, mint a másik, abból a célból, hogy az utolsó töltényeket a tár szájnyílásához szállítsa. 2o Az a töltényvezető, melynek etető moz­gása először szűnik meg, előnyösen olyan résszel van ellátva, melynek széle le van metszve és ez a lemetszett rósz a töltény­vezető előretolt helyzetében a. tár válasz­y5 falának meghosszabbítását alkotja. A töl­ténytár szájnyílásában legelői fekvő töl­tényt a tárban magában véve ismert mó­don befelé hajlított tartónyr elvek rögzítik és azt előre tolódó zárolórészek vezetik a g0 lőfegyver tölténykamrájába. A tár felső része úgy van kialakítva, hogy a tárban levő pl.'négy tölténysor egymás után, sorjában jut a tár nyílá­sához. A mellékelt rajz a találmány szerinti tölténytár példaképem foganatosítási alakját mutatja. Az 85 1. és ábrán a tölténytár függőleges metszetben látható. Az 1. ábrán a tárban még viszonylag nagyszámú töltény van, 40 míg a 2. ábrán a tár már csak három töl­tényt tartalmaz. A 3. ábra a tárnak az, 1. és 2. ábrára me­rőleges függőleges metszete. Az (1) tárban a (2) válaszfal van, mely 45 a tárat két egyenlő részre osztja, de nem terjed a tár szájnyílásáig. Mindegyik tár­részben egy-egy mozgatható (3), illetőleg (4) töltény vezető van elrendezve; ezek a (10) rugók hatása alatt állnak. A két tol- 50 tényvezető mindegyike az (5), illetőleg (6) vezérlőlépcsővel van ellátva, melyek szá­mára a tár falában, a szájnyílás szom­szédságában egy-egy (7), illetve (8) mélye­dés van. B mélyedések egyike, pl. a (8) 55 mélyedés a szájnyíláshoz közelebb van. mint a másik (7) mélyedés. A (7) mélye­dés a (3) töltényvezető etető mozgását megakasztja, míg a (4) töltény-vezető etető mozgása tovább halad, miközben a. (4) 60 töltényvezető a (3) tölté-nyvezető mellett elhalad és az utolsó töltényt kiadagolja. A (3) töltény vezetőnek a lemetszett (9) éle van, mely a. töltónyvezetőnek telje­sen előretolt helyzetében a (2) válaszfal 65 meghosszabbítását alkotja. Szabadalmi igénypontok: 1. Tölténytár lőfegyverekhez, rugó hatása alatt, álló töltény vezetőkkel, melyek a tár válaszfalának egy-egy oldalán 70 kettős tölténysor töltényeit a tár száj­nyílásához táplálják, azzal jellemezve, hogy mindegyik töltényvezető vezérlő résszel van ellátva, mely pl. a tár fa­lában kialakított mélyedések alkotja 75

Next

/
Thumbnails
Contents