122905. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. 1TAGYAR KIRÁIYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122905. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — K. 14628. ALAPSZÁM. Rugalmas kerék. Kufoinyi László tiszti hadirokkant, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi december hó 29 ike. Járóművekre káros a rázikódtatás, árt a szállítmánynak, kényelmetlen az uta­zóra ós pazarolja a vonóerőt. A kaucsuk­abroncsok jól felfogják a rázkódást, de 5 alkalmazásuk kötött, költséges ós nem is teljesen biztonságos Az úti járműveken legnagjrobbrészt merev építésű kerekek használatosak. A találmány mindennemű útijárműre 10 alkalmazható, rugalmas keréik kiképzést szolgáltat azáltal, hogy laza kötésben kettősosztású keiréktalp van alakítva s a rész közötti körülfutó rugóházban, fek­tetett csavarrugók vannak, miáltal a talp 15 rugalmasan viselkedik. A találmány egyik kiviteli alakja a rajzon 4 ábrán van feltüntetve. Az 1. ábrán oldalnézetben, részben a körív irányában metszve, a 20 2. ábrán, az 1. ábrla I—I vonalában metszve, a 3. ábrán, a talp felülnézetben, a 4. ábrán ugyanezen nézet, a talpfelüle tek nélküli szemléletben; — részei és 25 ezek összefüggése a következő: A kerék rugalmas talpát két ü kereszt­metszetű, száraival egymásnak fordított (a, f) gyűrű és a közéjük helyezett (d) csavarrugó alkotja. 30 Minden (d) csavarrugó keresztirány­ban (e, ei) csap, szegecs, avagy csavar­orsó szárral helyhez van kötve, úgyhogy ingást végezhet, de el nem görbülhet. Az (a, f) gyűrűik sugárirányú (ai, fi) peremei, a (d) csavarrugók átmérőjének 35» az egyharmadával egyenlő magasak. Az (a, f) gyűrűk sugárirányú (ai, fi) peremei között maradt rést a (h) lemez fedi le, úgyhogy az a (fi) gyűrűperem­mel (ei) csapok útján össze van kap- 40* esolva, belső ólén pedig résekkel van el­látva, hogy az (ai) gyűrűperem (ei) csap­jának feje a (h) lap mozgását ne aka­dályozza. Működés: A jármű terheinek nyoma- *5 sara az (f) külső talp emelkedik, vele minden rugó kimozdul ós ellentállási fe­szültségbe kerül. Mindegyik hordja a terhet. A keróktalp forgás közben, mint valami igen érzékeny szívós, eleven egy- 50» sóg jelentkezilk -A találmányi kivitel nehezebbé teszi a kereket. Motorikus járműveknél a súly­többlet a vezetés biztonságát, valamint a jármű stabilitását növeli. A jármű nyu- 55. godtan fut s elmarad a mozdulatok me­revsege. Szabadalmi igények: 1. Rugalmas kerék, jellemezve megosz­tott keréktalppal, a talprészek között 80> fektetett, helyezkedő csavarrugókkal, valamint ezeknek mindkét keréktalpi részhez való laza kapcsolatával. 2. Az 1. igénypontban védett rugalmas

Next

/
Thumbnails
Contents