122858. lajstromszámú szabadalom • Készülék rostszerű anyagok öntésére és sajtolására

Megjelent 1940. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI«*^HA SZABAPALMT BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132858. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — Sch. S736. ALAPSZÁM. Készülék rostszerű anyagok öntésére és sajtolására. Schreiber Imre, műszaki hivatalnok, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi január hó 14-ike. A találmány oly rostszerű anyagok önté­sére és sajtolására való, melyek önmaguk­ban halmazállapotukat nem változtatják meg. E készülék segítségével a laza részecs-5 kékből álló anyag a több irányból sorozato­san eszközölt nyomás folytán az előre meg­határozott tetszőleges forma alakját fel­veszi és a hozzákevert különböző kötő­anyagok segítségével megszilárdul. Öntési 10 anyag céljára felhasználható: cellulózé, gyapot, azbeszt stb., vagy azok keveréke, míg kötőanyagnak növényi állati stb. ragasztóanyagokat használhatunk fel. A mellékelt rajzon a találmány szerinti 15 készülék egy példaképem kiviteli alakja van feltüntetve, de készíthető' ellipszis, négyszög stb. keresztmetszetű kivitelben is. Az 1. ábra a külső köpenyt, a 20 2. ábra az állítható belső magot, a 3. ábra a készülék vHpziintes metszetét ábrázolja. A külső köpeny (19) fenéklemezre erősí­tett 1,3 kettősfalú köpeny, a szárítást elő-25 segítő (2) belső gőzvezetékkel. A külső kö­peny az öntendő formának megfelelően, egy vagy több darabból áll, hogy a kiön­tött és sajtolt tárgy a formából kiemel­hető legyen. A külső köpeny lezárására, 30 valamint az (5) sajtoló fej befogadására való a (4) perem-Az állítható belső mag (8) szorító le­mezből, szervesen hozzáépített (10) szorító pofából (11) szorító magból áll, amit a 35 (12) összekötő tuskó tart össze. A (10) szo­rító pofa mindkét oldalán (14) csúsztató vájat van a (12) szorító magra szerelt (13) vonósín számára. A (8) szorító lemezekre van felszerelve a (9) hézagfedő fémszalag, ami az egyik szorító lemezről át fekszik a 4ßu másikra. Az állítható belső magot lezárja a (6) fedőlap, amiben a (7) kiemelő fej fekszik, (17) tolórúddal. Az állítható belső magot a (16) csavar működteti olykép©n, hogy a felhajtása- 45 nál a (11) belső mag a (8) szorító lemeze­ket a középtengelytől kényszerpályán ki­felé szorítja, miközben a fellépő nyíláso­kat a (9) hézagfedő fémszalagok lezárják. A (16) csavar lehajtásánál, a csavar vé- 50 gén levő (18) karima a (11) szoirítómagra szerelt (20) aljzattal ellátott vonókarika segítségével a (11) szorítómagot lehúzza és a (13) vonósín a (14) csúsztató vályún lecsúszva a (8) szorító lemezt összehúzza. 55 A készülék működése a következő: lehaj­tott csavarállásnál a külső köpeny (3) belső fala és a (8) szorító lemez közé az öntésre felhasználandó rostszerű anyagot beönt­jük, a (4) elzáró perem felső síkjáig és a 60 (6) sajtoló fejjel a beöntött anyagot le­sajtoljuk. A (16) csavar segítségével a (8) szorító lemezeket széjjel nyomjuk, ami ál­tal a beöntött anyag kellő szilárdságúra összesajtolódik. A (16) csavar felhajtása 65 után a gőzvezeték segítségével a külső kö­penybe, valamint a sajtoló fejbe — szárí­tás céljából — gőzt bocsa jtunk. A szára­dás következtében keletkező gőz a fenék­lemez kis nyílásain, valamint a meglazí- 70 tott sajtoló fejnél távozik le. A száradás titán a (16) csavart lehajtjuk, a külső kö­penyt szétbontjuk és a (17) tolórúd segít­ségével a (7) kiemelő fejjel az öntött és sajtolt tárgyat a készülékből kiemeljük. 75

Next

/
Thumbnails
Contents