122726. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilánkmentes biztonsági üveg, célszerűen golyóálló üveg előállítására

Megjelent 11)40. évi január lió 2-án. ÄAÖYAR KIRÁLYI wEt|J| SZABADALMI RIRoSÁfl SZABADALMI LEÍRÁS 122726. SZÁM. XVJI/e. OSZTÁLY. — K. 14240. ALAPSZÁM. : Eljárás szilánkmentes biztonsági üveg, célszerűen golyóálló üveg előállítására. Krétatormék-gyár kft. cég-, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi január hó 18-ika. Szilánkmentes üvegeket előállították már eddig is úgy, hogy az: üveglapokat vala­mely rugalmas, vagy pépes anyaggal réte­gezve ragasztották össze egymással, amikor 5 is az üveglemezek és a ragasztórétegek felváltva következtek egymásután. Esetleg csupán két üveglemezt ragasztottak így egymáshoz egy közöttük levő rugalmas réteggel. Ez ismert szilánknientes üvegek 40 közös hátránya az volt, hogy nedvesség hatására széleiken hólyagosokká lettek, nem voltak tu.zbiztos.ak , raktározlni pedig csak úgy lehetett azokat, ha széleiket ned­vesség ellen szigetelték. Ezenfelül egyen­lő letes előállításuk is számos gyártási nehéz­séggel volt kapcsolatos. A találmány kiküszöböli e. hátrányokat és lényege oly eljárás szilánkmentes biz­tonsági üveg, célszerűen golyóálló üveg 20 előállítására, melynél üveglemezeket gyan­taszerű anyagoknak gumival, olajjal, eset­leg glicerinnel, benzinnel, célszerűen ben­zollal, ecetsav észtereivel vagy hangyasav­val készített és forrpontig hevített, majd •25 kihűtött fürdőjében alámerítünk, ott mű­anyaggal, célszerűen celloin-nal, celluloid­dal, vagy asztralonnal felváltva rétegezzük, ezután a fürdőből kiemeljük és k:b. egy atmoszféra nyomás és kb. 100—200 C 30 hőfok hatásának tesszük ki, célszerűen villamosan fűtött lemezek között, majd e nyomáson kihűlni hagyjuk, amikor is az üveglemezek közötti rétegek ragasztó­anyaga megszilárdul. Természetesen cellom 35 vagy celluloid lemezek helyett műgyanta lemezek és ezek változatai is alkalmazha­tók. A ragasztóanyagot szolgáltató fürdő a fent felsoroltakon felül még aoetont és amyllacetátot is tartalmazhat. A találmány értelmében az üveglemeze- «» ket és az azokat összeragasztó anyagokat és lemezeket többrétegben is egymásután he­lyezhetjük, miáltal a szilánkbiztos üveget golyóállóvá tesszük. Amint fentebb már említettük az üveg- 45 lemezeknek a műanyaglapokkal való réte­gezését a megadott összetételű fürdőben alámerítve végezzük el és az összeszorí­tás rugalmas utánaengedő lemezek között csupán a rétegezett anyagnak a fürdőből 50 való kiemelése után történik. Az eljárás szerint készült üveglemezek­ből bármilyen alakot ki lehet vágni, am­nak széleit szigetelni nem kell. A talál­mány szerinti eljárással készített szilánk- 55 mentes üvegből kivágott tetszés szerinti üveglemezek szélei miég párás levegőben sem válnak ködfoltosokká vagy hólyago­sokká. Szabadalmi igénypontok: m 1. Eljárás szilánkmentes biztonsági üveg, célszerűen golyóálló üveg előállítására, ázzál jellemezve, hogy az üveglemezeket gyantaszerű anyagoknak gummival, olajjal, esetleg glicerinnel, benzinnel, 65 célszerűen benzollal, ecetsav észterei­vel, vagy hangyasavval készített és forr pontig hevíbett, majd kihűtött fürdő­jében alámerítjük, ott műanyag lemez­zel, célszerűen celíonnal, vagy celluloid- 70 daß, vagy asztralontnalí, vagy műgyanta let­mezzel! és entnek változataiból készült le­mezzel] felváltva rétegezzük, ezután az így

Next

/
Thumbnails
Contents