122716. lajstromszámú szabadalom • Csuklópánt

Meg-jelent 1940. évi január hó 2-án. #35 w MAGYAR KIRÁLYI í^^gf* SZABADALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS ,1227 t«. SZÁM. VIII/d. OSZTÁLY. — S. 17032. ALAPSZÁM. Csuklópánt Sepa-Scharníer A. G. cég-, Olten-ben (Svájc), mint Witschiné, szül. Locher Mária bätterMndeiii lakos jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi november hó 22-ike. Svájci elsőbbsége 1937. évi november hó 22-ike. A találmány csuklópánt ajtókhoz, ab­lakokhoz, bútorokhoz, stb. A találmány szerinti csuklópánt egymás­sal csuklósan összekötött részekből áll, 5 amelyek előnyösen páronként egyenlő ala­kúak és méretűek. E, részek egyikére sem hat túlzott igénybevétel, amely a részek , alakváltozását vagy gyors kopást okoz­hatna.. A csuklópánt valamennyi része az 10 ajtó, stb. zárt helyzetéhen nem látható. Ezek a részek az ajtókeret, ajtószárny, stb« mélyedéseibe kerülnek. A pánt részei röpítőöníéssel, vagy pedig csákozással: és sajtolással, lemezből készíthetők.: 15 A rajz a találmány példaképem kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a nyitott csuklópánt felülnézete, a 2. ábra a zárt csuklópánt ehhez tartozó felülnézete, a 20 3. ábra oldalnézet. A 4—-9« ábra a hat különálló csuklórósz egy-egy részleges nézete, csuklócsap nél­kül, A 10—19, ábra a 4—9. ábra szerinti ré-25 széknek a X—X, XIX—XIX vonalak sze­rinti egy-egy metszete. A csuklópántnak két egyenlő alakú (1) és (1') alaplemeze van, amelyek a (2) nyílásokon átvezetett csavarokkal a két 30 összekötendő részen, pl. az ajtókereten és az ajtószárnyon erősíthetők meg. Mind­egyik (1, F) alaplemez egyik hosszanti szélén (5, 5') fülek vannak. Ezek a fülek egyenlő távolságokban kiállanak az (1, V) 35 alaplemezekből. Két-két egymásután kö­vetkező (5, 5') fül között (6, 6') kivágás van. Valamennyi (5, 5') fül furatainak kö­zös tengelye van. Az (1) alaplemez (5) füleivel szemben az (!') alaplemez (6') kivágásai feküsz- £0 nek. Minden egyes (1, 1') lemezein (3, 3') fülek sora is van. Valamennyi (3), illetve (3') fül furatainak közös tengelye van és két-két (3), illetve (3') fül" között (4), 4i> illetve (4') mélyedés van. Az egyik (1) alaplemez (3) füleivel szemben a másik (!') lemez (4) mélyedései íeküsznek. Az (1) lemez (5) füleiben (12) emeltyű, az (1') lemez (5') füleiben pedig (12') 50 emeltyű van csuklósan megerősítve. A (12, 12') emeltyűknek (13, 13') karjai vannak, amelyek keresztezik egymást és a 'kereszté­zési helyeken (17), illetve (17') furatokat tartalmaznak. Valamennyi (17, 17') furaton 51 közös csap hatol át, amely körül a (12, 12') emeltyűk forognak. Mindegyik (13, 13') karnak (15), illetve (15') füle van, Ezek a (15, 15') fülek az (1) illetve (1') lemez (6), illetve (6') kivágásában vannak, gj Két-két (15, 15') fül között (16, 16') sza­bad tér van, A (15) és (5), valamint a (15') és (5') füleken egy-egy csap hatol át, úgyhogy a (12, 12') emeltyűk e csapok körül! foroghatnak az: (1, 1') lemezekéin. 35 Ezenkívül a (12, 12') emeltyűknek egy­mástól szabályos távolságban elhelyezett (18), illetve (18') fülei vannak és két-két (18, 18') fül! között (19), illetve (19'), szabad tér van. 70 A (12, 12') emeltyűk a (18, 18') fülek, valamint a (7, 7') továbbítók segítségével

Next

/
Thumbnails
Contents