122685. lajstromszámú szabadalom • Kétaljzatos, csőalakú villamos izzólámpákhoz vagy kisütőlámpákhoz való foglalat

Megjelent 1940. évi január hó '2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132685. SZÁM. Vll/h. OSZTÁLY. —• T. 6329. ALAPSZÁM. Kétaljzatos, csőalakú villamos izzólámpákhoz vagy kisütőlámpákhoz való foglalat. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mit beschränkter Haftung-, Berlin. A bejelentés napja 1939. évi március hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1938. évi szeptember hó 12-ike. A találmány kétaljzatos, csőalakú villa­mos izzólámpák, vagy kisütiőlámpák fogla­latára vonatkozik, mely lámpák aljzatának fenekéből a lámpák rögzítésérc és az áram 5 hozzávezetéísére való csapok nyúlínak ki. A találmány célja, hogy a csőalakú lámpa a foglalatok egyszerű kiképzésié mellett azokban gyorsan ós kellő biztonsággal le­gyen rögzíthető. Evégből minden, egyes íog-10 látatnak az aljzat feneke felé fordított ol­dalában gyűrűalakú horony és ennek egyik állója irányában haladó, a foglalat tokjá­nak felső szegélyéig nyúló horony van. Az átlós irányú horony mindkét oldalán erre 15 a horonyra merőlegesen álló két rugó fog a gyűrűalakú horonyba, amelyek a lám­pának a foglalatokba való beillesztése után az aljzatban lévő csapokat elreteszelik és ezzel a lámpát rögzítik. A lámpának a 20 foglalatokba való bevezetése végett a víz­szintes helyzetben tartott lámpa csapjait felülről vezetjük mindkét foglalat függőle­ges irányú átlós hornyába, majd a lámpát tengelye körül elforgatva, a csapokalt mind-25 két foglalat gyűrűs hornyába vezetjük és azokat ott mindaddig elforgatjuk, míg a gyűrűs hornyokba nyúló rugókon át neim ugranak, mire iá rugók azokat a foglalat­ban elreteszelik. A lámpának a foglalatok­so bói való kivétele végett csak arra van szük­ség, hogy azokat a behelyezés, alkalmával való forgatás irányával azonos irányban, vagy azzal ellenfctl irányban 90° alatt el­forgassuk, majd felfelé merőleges irány­;!5 ban a foglalatból kihúzzuk. A rajz a találmány szer inti foglalat né­hány példaként! kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a foglalat függőleges metszetét tünteti fel a foglalatba helyezett lámpával együtt. A 40 2. ábra a foglalat homlokoldalü nézete és részbeni metszete. A 3. és 4. ábrák a lámpaaljzat egy másik példakénti kiviteli alakját részben hossz­metszetben és keresztmetszetbem mutat- 45 jak. Az 5. ábra ugyanannak az aljzatnak és fog­lalatnak oldalnézete. A 6. ábra az aljzatba helyezett foglalat ke­resztmetszete, mimiellett a lámpa az alja- 50 zatban már el van fordítva. A 7. ábra a találmány szerinti aljzatnak és ahhoz tartozó foglalatnak egy másik példakénti kiviteli alakját hosszmetszetben mutatja. 55 A tetszőleges gáztöltéssel, gőztöltéssel!, vagy gőzből és gázból álló töltéssel ellá­tott és az 1. ábrában feltüntetett lámpának csőalakú üvegből készült (1) edénye vain. A csű mindegyik végében csavarvonalalakú 60 (2) izzó elektróda van, amelynek két vége a cső lapított (3) talpán légmentesen át­vezetett (4) és (4') áramhozzávezető dn> tokhoz van kötve. Az (1) csőalakú edény mindegyik végén, a cső homlokoldalán (5) 65 aljzatot rendeztünk el, melynek szigetelő anyagból készült (6) felnekéhen két kifelé nyúló (7) és (7') csap van, amelyek egy­részt a lámpát a foglalatban rögzítik, más^ részt pedig egyidejűleg a lámpába az árar 70 mot vezetik. Evégből a két (4) és (4') áramhozzávezetődrót a (7) és (7') csapok-

Next

/
Thumbnails
Contents