122658. lajstromszámú szabadalom • Eljárás arcburkoló anyag előállítására

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAK KIÄALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122658. SZÁM. Ili/a. OSZTÁLY. •— B. 14083. ALAPSZÁM. Eljárás arcburkoló anyag előállítására. Bachmann Rudolf kereskedő, Murnau-Seehauseii, Oberbayern (Németország-). A bejelentés napja 1938. évi február hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évijúniushó 1-je. Kozmetikailag hatásos arcburkoló borí­tásokat eddig igen körülményesen, selyem­álarcok vagy máseffélék alkalmazásával foganatosítottak, mimelleit a, hatékony 5 készítményt esetenként előzetesen kellett elkészíteni. A találmány lehetővé teszi tartós és használatra kész, kozmetikailag hatékony arcburkoló anyag előállítását, friss virág- és növényi nedvek felhaszná­ló lásával, mellyel a bőr közvetlenül bevon­ható és amelynek kozmetikailag hatékony alkatrészei a bőr mélyebb rétegeibe szí­vódnak. Előnye ezen anyagnak ezenkívül az is, hogy a bőr nem kerül alkalmatlan 15 és biológialag halott alkatrészekkel érint­kezésbe, hanem eleven virágok és növé­nyek nedvei hatnak közvetlenül és foko­zott aktivitással a bőr funkcióira, A találmány szerinti eljárás lényege az, 20 hogy kozmetikailag hatékony, friss növé­nyi részeket kémiailag semleges, könnyen olvadó szerves anyag olvadékába kebele­zünk, ez utóbbit megdermesztjük, újra megolvasztjuk, a növényrészektől elkülö-25 nítjük és végül a növényi anyagok haté­kony részeit tartalmazó tömeget alak­darabokká formáljuk. Példa. Kozmetikailag hatékony friss virágokat 30 és növényeket, esetleg egyéb kozmetikai­lag hatékony anyagok kíséretében meg­ömiesztett, legfeljebb 52 C°-os paraffinba keverünk. A paraffint megdermesztjük, körülbelül 24 óráig állni hagyjuk, miáltal 35 a virágok és növények enyhe, növényi sejteket szét nem . romboló kipréselése következik be. A paraffint ezután óvato­san újból megömlesztjük, megszűrjük, és alkalmas alakdarabokká, előnyösen go­lyókká formázzuk. A megdermedt paraf- 40 fingolyókban a virágok és növények ned­vei vitális tulajdonságaikat megromlás nélkül tartják meg. Ha az így előállított masszából arcbur­kolatot kívánunk előállítani, az anyagot 45 óvatosan megolvasztjuk és 60 C°-on ecset­tel az arcbőrre kenjük. A meleg behatá­sára a bőr pórusai kitágulnak. A megder­mert anyag a bőrt a környező levegőtől elzárja és a kozmetikailag hatékony alkat- 50 részeket a bőrfelület alatti mélyebb bőr­rétegekbe nyomja. Ilymódon a bőr sejt­jeinek ós sejtszöveteinek közvetlen akti­válása és bőr vérellátása következik be. Szabadalmi igénypontok: 55 Eljárás arcburkoló anyag előállítására, melyre jellemző, hogy kozmetikailag hatékony, friss növényi részeket ké­miailag semleges, könnyen olvadó szer­ves anyag olvadékába kebelezünk, 60 utóbbit megdermesztjük, újra megol­vasztjuk, a növények hatékony részeit tartalmazó tömeget a növényrészektől elkülönítjük és alakdarabokká formál­juk. 65 Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, melyre jellemző, hogy kémiailag semleges, könnyen olvadó anyagként paraffint használunk. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti el- 70

Next

/
Thumbnails
Contents