122609. lajstromszámú szabadalom • Csomag vagy doboz, darabonkinti kiszolgáltatással

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122609. SZÁM. XIII/d. (Vl/e.) OSZTÁLY. — M. 11294. ALAPSZÁM. Csomag vagy doboz, darabonkénti kiszolgáltatással. Mutz Friedrich kereskedő és Markowitsch Gustav keres­kedő, wieni lakosok, mint dr. Monath Alfred szabadalmi ügyvivő, wieni lakos jog-utódai. A bejelentés napja 1938. évi május hó 12-ike. A találmány félkézzel kezelhető csomag vagy doboz, darabonkénti kiszolgál látással, cigaretta vagy más rúdalakú tárgyakhoz. Az alábbi leírásban «csom.ag»-an a gyári 5 burkolattal körülvett cigarettát (vagy más árut) értem, míg «dóhoz»-on az üresen forgalomba kerülő, tárcának is nevezett tartályt. A találmány szerint a cigaretta­halmazt vagy más efféle ríidalakú árut 10 rugóterhelésű adogató tolja előre a cso­mag egyik liomiokoldala felé, ahol vissza­vezető csavarrugóval ellátott kilökőkészü­lék van. A találmány szerint az adogató! működtető csavarrugó a csomag vagy do-15 boz fala mentén végigfutó egyenes dróton vezetődik. A csomagban a vezetéket T-alakban meggörbített drótdarab alkotja; a T-drót harántszára a csomag homlokolda­lának támaszkodik, míg hosszanti szára a 20 rugó vezetéke. Dobozként való kialakítás­ná-ll a vezetődrótot célszerűen a. dobozfal hornyában helyezzük cl. Az adogalórugóként alkalmazott csavar­rugó vékony drótból van és szükséges mc-25 revségá* az oldalt elrendezett vezetődrót­tól kapja, amelyet tekervényeivel körül­fog. Ez az elrendezés az ismert elrendezé­siekkel szemben különösen egyszerűségével tűnik ki. Emellett a rugó vezetékével a 30 csomagot annyira merevíti, hogy olcsóbb kartonfajtákra térhetünk át, mint amilye­neket ugyanoly nagyságú közönséges cso­magoknál eddig használtak, úgyhogy ezzel a darabonkénti kiszolgált atós.zerkezet költ-35 ségei teljesen vagy részben kiegyenlítőd­nek. Csomagként való kialakításnál az ado­gatási a töitőművelet megkönnyítésére üze­men kívül helyezzük, úgyhogy az adoga­tó! a csomag alsó homlooldalán rögzít­jük. Ezt a rögzítést célszerűen a táró- 40 lási idői alatt is fenntartjuk és csak az áruhalmaz első darabjának a kivételezése után oldjuk, úgyhogy az áru a tárolási idő alatt a csavarrugó nyomásától mentesül. A halmaz mellsői cigarettájának a cso- 45 magból való kitolását oly tolókával végez­zük, amely két, a csomag mellsői hom­lokoldalát lezáró szárny közül a belsőin csúszik és a szárnyat U-alakban körül­fogja. A totók a rugózására gumizsinórt al- 50 kai mázunk, amelyet egyrészt az említett belső homlokoldal felőli szárny két hor­nyába, másrészt a tolókának fogantyúként használt orrába vagy más kifelé nyúló ki­ugrásába akasztunk be, úgyhogy a gumi- 55 zsinór nem érintkezik a cigarettával. A találmány szerinti doboznál a kilökől szá­mára is csavarrugói alkalmazunk vissza­vezető rugóként. Az adogató! ós a küökőlt a csomagnál 60 célszerűen drótból is alakíthatjuk, ami ki­csákozott bádogrészek alkalmazásával szemben nemcsak anyag- és költségmegta­karítást jelent, hanem azért is előnyös, mer! ezzel az éles széleket is elkerüljük,; 65 amelyek a csomagot vagy annak tartalmát megsérthetik. Az adogatónak a burkolaton való megerősítése különösen egyszerű, mer! a drótot könnyen hajlíthatjuk ken­gyellé, amelyet a csomagból kivezetünk 70 és átdugott kartonlappal vagy máseffélé­vel biztosítunk.

Next

/
Thumbnails
Contents