122548. lajstromszámú szabadalom • Szemkörüli ráncosodást meggátló és gyógyító tapasz

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 122548. SZÁM. VH/e. OSZTÁLY. — I. 3952. ALAPSZÁM. Szemkörüli ráncosodást meggátló és gyógyító tapasz. Iván Henrik gyógyszerész, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi július hó 4-ike. Tudvalevő, hogy az arc leghamarább a szemkörüli részeken ráncosodik meg elő­ször,. A korai szemkörüii ráncosodást kü­lönféle okok idézhetik elő, pl. belső sek-5 récios zavarok, a bar túlzott szárazsága, araikor a faggyúmirigyek működése nem elégséges, rossz szappan használata, ami­kor a bőr természetes, zsírtartalmát a szap­pan valósággal kilúgozza. Rövidlátóknál!1 a 10 gyakori szemhunyorítás, színészieknél és azoknál az egyéneknél, akik beszédjüket arcukkal is kifejezik, igen hamar képzőid­nek úgynevezett mimikai ráncok. Die na­gyon elősegíti a korai szemkörüli ráncoso-15 dást az a körülmény, hogy az emberek legnagyobb része úgy alszik, hogy fejét (jobb vagy baloldalon ) mintegy belefúrja a párnába, aminek a következménye az, hogy az arcfél alsó részén lévő crősebb 20 izmok, valamint a hús, illetve zsírréteg, órákon ál. erős nyomást gyakorol a szem­körüli gyengébb izmokra és vékonyabb bíőr­rétegre és nyomát hagyja ráncok alakjaiban, a szemek, körül. •25 A találmány szerinti tapasznak olyan alakja van, hogy a szem alatt lévői, vala­mint a halánték felé eső; oldalsói bőrrétegre könnyen ráhelyezhető;. A tapasznak kettős célja, és kettős hatása van,. Az egyik cél a fent leírt majdnem mesterséges ránco- 30 sod ás, megakadályozása, olymódon, hogy a tapasz a ránoosodásra hajlamos szemkörüli bőrré leget leköti. Az így lekötött bőrréteg nem engedi, hogy az arc alsó erősetbb izmai a szem felé tolják az alsó arcfelei, és 35 így megakadályozza a sízem körüli fw'irréteg művi ráucos'odásáit,. Ez a találmány me­chanikai hatása. Másik célja a találmány­nak a leírás elején felsorolt más motion bekövetkező ráncosodás gyógyítása, illetve 40 megelőzése. Ezt a találmány gyógyszeres, hatásával éri. el. A tapasz anyaga ugyanis hormonokat, vitaminokat, és lipoidokat tar­talmaz. Ezek az anyagok, a bőrbe felszí­vódnák, és részben megakadályozzák arán- 45 cok keletkezését, részben a már meglevő ráncokat gyógyítják. Szabadalmi igénypontok: 1. Szemkörüli ráncosodást meggátló és gyógyító tapasz, melyet az jellemez, 50 hogy hormonokat, vitaminokat és li­poidokat tartalmaz,. 2. Az 1. igénypont szerinti lapasz kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szem alsó és halánték felé eső külső vonala- 55 nak megfelelő alakja van. Felelős kiadó: dr. ladoniéri Szincrtnik István m. kir. szál), bíró. Pallas nyomda, Budapest, V., Iluiivód-u. Hl. Felelős: Uyöi-y Aladár \guv.guu

Next

/
Thumbnails
Contents