122531. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ketoszteroidok előállítására

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^RHÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122531. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — Sch. 5733. ALAPSZÁM. Eljárás ketoszteroidok előállítására. Schering' A. G. cég 1, Berlin. A bejelentés napja 1938. évi desember hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi december hó 30-ifca. A találmány eljárás ketoszteroidok elő­állítására, mely szerint dehidrogénezhető hidroxilcsoportokat tarlalmazó szteroido­kat biokémiai dehidrogénezőszerek be-5 hatásának vetünk alá. A biokémiai dehidrcgénezéshez bizo­nyos mikroorganizmusokat, pl. az aceto­baktercsoport baktériumait vf gy penész­gombákat, illetőleg ezekből eiőállítható to enzimeket alkalmazhatunk. Különösen előnyösnek az úgynevezett „szegényített" élesztő („verarmte Hefe") alkalmazása bizonyult, melyet pl. Wie­land „Annalen der Chemie" 492. kötet 16 183. és köv. lapok szerint úgy állíthatunk elő, hegy élesztőnek toluolvízben való szuszpenzióit oxigénnel rázzuk. A biokémiai dehidrcgénezést célszerűen aerob feltételek mellett vagy hidrogén-20 felvevők, pl. metilénkék, kinon vagy máseffélék jelenlétében végezzük. A biokémiai dehidrogénezés kiindulási .anyagaiként tekintetbe jövő szteroid­vegyületekhez tartoznak pl. a dehidro-25 génezhető hidroxilcsoportokat tartalmazó sztérinek és epesavak, valamint lebontási termékeik, továbbá a kortinnal és állati és növényi szívmérgekkel azonos ter­mészetű, dehidrogénezhető hidroxil­so csoportokat tartalmazó vegyületek. Al­kalmazhatók továbbá kiindulási anyago­kul a pregnánsorozat dehidrogénezhető hidroxilcsoportokat tartalmazó vegyüle­tei, valamint az ösztran- és androsztán-35 sorozat dehidrogénezhető hidroxilcsopor­tokat tartalmazó vegyületei. Az utóbbi, oldalláncmentes vegyületek sorából külö­nösen pl. az olyan vegyületeket, mint az ösztratriol, oklahidioösztron, valamint az androsztánsorozat telítetlen vegyüle- m teit, a dehidroandroszteron és androsz­tendiol androsztenvegyületeket említjük. Ha a kiindulási anyag az egy vagy több dehidrogénezendő hidroxilcsopoiton kí­vül még egyéb dehidrogénezhető hidro- 45. xilcsoportokat tartalmaz, akkor ezek szükség esetén a biokémiai dehjdrogénező­szer támadásával szemben védhetek, amennyiben azokat átmenetileg pl. ész­terezéssel, éterezéssel, halcgénezéssel 50* vagy másefféle módon hidroxilcsopor­tokká, visszaalakítható csoportokká ala­kítjuk át. A találmány szerinti biokémiai dehid­rogénező eljárás az androsztensorozat 55» esetében különösen előnyös, ha azt a bio­kémiai hidrogénező eljárással kapcsoljuk, melyet pl. Berichte, 70.^ kötet, 470. és köv. lapjai ismertetnek. így pl. dehjdro­androszteronból androsztendionon á,t 60? tesztoszteronhoz egy műveleteljuthatunk. E célból dehidroandroszteront először a szegényített élesztővel biokémiai úton androsztendionná oxidálunk és azután a biokémiai oxidálással kapott, androsz- 65-tendiont tartalmazó keverékhez olyan szubsztrá.tumot adunk, mely most a bio­kémiai reakciót a redukálás irányában folytatja le. Ehhez alkalmas adalékok pl. szénhidrátok, szénhidrátok lebontási ter- 70» mékei,így glicerinfoszforsav és máseffélék. A találmány szerinti eljárésfogaratosí­tását az alábbi példák szemléltetik.

Next

/
Thumbnails
Contents