122525. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dara és töret előállítására

Megjelent 15í39. évi december hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI #P»1I SZABAMLMI MBŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132525. SZÁM. X/i. (IV/e.) OSZTÁLY. — P. 9304. ALAPSZÁM. Eljárás dara és töret előállítására. Petersen J0rg-en molnár, Sveiidfoorg- (Dánia). A bejelentés napja 1938. évi november hó 21-ike. Nagybritánniai elsőbbsége 1938. évi október hó 21-ike. A találmány eljárás dara vagy töret előállítására zabból vagy más efféle zsír­tartalmú gabonamagvakból, pl. árpából. Dara előállításánál a héjat eltávolítják .5 úgy, bogy csak a szem magja marad vissza. Ez utóbbit további kezelésnek ve­tik alá, oly módon, bogy malomkövek vagy élesen barázdált vagy hornyolt hen­gerek között való iáitboosátás útján fel­nő aprítják. A mag azonban a héj eltávolí­tása előtt is felaprítható. Az égése vagy felaprított magot azután sima hengerek között össze is lapíthatjuk, majd bizonyos esetekben gőzölés következik, oly célból, í5 hogy az őrlemény tartósságát fokozzuk ós a keményítőt könnyebben oldhatóvá tegyük. Az aprítás, valamint a tenmék­n ek az aprító- vagy nyomóhengerek kö­zötti átvezetése közben keletkező liszt 20 szitálással távolítható el. Az ily módon keletkezett dara igen sze­gény karotinban és A-vitaminban. A ta­lálmány eljárás a szokásos darák, külö­nösen zabdara karót in- és A-vitamin-25 hiányának pótlására. A találmány szerint a héjtalanított mag töretébe vagy a belőle készült darába zsírban, vagy lipoidban vagy lipoidoldó­szerben oldott karotineket és/vagy A-vita-30 mint kebeleztetünk be. A töretét vagy da­rát jól ösisze kell keverni az említett oldat­tal. Keverés közben és a keverést követő tárolás alatt az oldat a darában foglalt zsíros alkatrészekben feloldódik. Ehhez 35 képest kell a karotinek és/va,gy A-vitamin hordozóit megfelelően megválasztani. A kapott termékben a karotinek és/vagy A-vitaminek oly tulajdonságot vesznek fel, melynek a törethez vagy darához való hozzáadása előtt, hijján volt, nevezetesen 40 az oxidációs elroncsolódásnak ellenállni' képesek, mert a daraszemcsékben foglalt zsír megvédi őket, úgyhogy nem szívód­nak fel a szemcsék felületébe. Azt tálai­ra k, hogy a találmány szerint kezelt dara- 45 ban foglalt karotin- vagy A-vitamin-olaj 6—8 hónapig is jól eltartható, ami nem volna lehetséges, ha ezek a könnyen ron­csolódó anyagok a magban vagy a magom kívül oxidálószerek hatásának volnának 50 kitéve. A zabdarának emellett antioxidációs tu­lajdonsága van, amely szintén a fentemlí­tett értelemben hat. A zabliszt antioxidációs tulajdonságait 55 már eddig is hasznosították. így pl. fino­man megőrölt zablisztet kevertek a meg­védendő zsírba vagy pedig az avasodásra hajlamos, zsírtartalmú termékek felüle­tére vagy burkolatára zablisztet szórtak. 60' A találmány szerint, ellentétben a zab­liszt antioxidációs tulajdonságának eme ismert alkalmazásával, az oxidáció ellené­ben megvédendő vitaminekiet és karotine­ket a többé vagy kevésbbé felaprított 65 magvakba íkebeleztetjük be, melyeknek zsírtartalmaiban feloldódnak. A. védőszer tehát a védendő anyaghoz képest igen nagy fölöslegben van jelen, ami a konzerváló tulajdonságok rend- 70 kívüli nagy megnövekedésével jár. A találmány szerint előállított dara és töret tápértéke ezeknek az őrlési termé­keknek fémsók, pl. kalciumfoszfáttal, pl. lecsapatott kalciuHiifoszfáttal 75 (GaHP04 ) hozzákeverésével fokozható.

Next

/
Thumbnails
Contents