122490. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyers bőrök szörtelenítésére

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIBÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122490. SZÁM. Xl/a. OSZTÁLY. — K. 14219. ALAPSZÁM. Eljárás nyers bőrök szó'rtelenítésére. Krasznay Mihály tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi december hó 29-ike. A bőrgyárak a nyers bőrök szőrteleníté­sét mésszel végzik. A mészhez még kén­nátriumot vagy más szulfidokat adnak. A fenti találmánynak legfontosabb újí-5 tása az, hogy a .meszeit teljesen kiküszöböli és helyette vízben könnyein oldható alkáli­vagy amimoiniumsókat alkalmaz, Ha mész helyett alkalimals keverékét vesszük olyan vízben könnyen oldható 10 alkáli-sóknak vagy ammoniumsóiknalk, me­lyeknek tetszés szerint szabályozható és a nyersanyagra szabott pH — értékei van, úgy az említett sók keveréke kénnátrium hozzáadása után a pH-érték ugrásszerű 15 eltolódását megakadályozza és ezáltal a bőr duzzasztását gondosan beállítható ha­tárok közé szorítja, ami eddig nem volt lehetséges. Ha az említett sók keverékéhez alkal-20 mas, alkatiaknak ellentállló nedvesítő-, emulgáló- vagy diszpeirgálószereket adunk, (mint pl. szulfonált alifatikus vagy aroma­tikus sókat, zsíralkoholszulfonátokat, zsír­siav-koindelnzációsitenmékeket, stb.), úgy a 25 szőrtelenítési eljárást meggyortsítjük ós megkönnyítjük A fent említett sókeverék megfelelő be­állításával azt is elérhetjük, hogy az állati szőrt kíméljük és mészmentes, ép állapot-30 ban nyerjük vissza. 2. példa: 100 kg borjjúbőrhöz 300 liter vízben fel­oldunk 3 kg nátriumacetátot, 2 kg nátrium- 40 laktatót és 0.3 kg lugkövet, azonkívül, minit nedvesítjőlsziert, 300 g Igepoín T new anya­got adunk hozzá; 3—4 órai behatás után 3.5 kg kénnátriumot adunk és a bőröket 12—15 órán át ezzel az oldattal kezeljiük, 45 másnap reggel szőrtelenítünk. 3. példa: Érzékeny barkaj,ú borjúbőröket szörpöl­jük: 20 kg talkumot, 4 kg dinátriumfosz­fátot, 5 kg kénnátriumot adunk 30 liter 50 vízhez. Bekenjük ezzel a szörppel a bőrök húsos felét és 12 órán át hagyj;uk behatni. Azután a szőrt eltávolítjuk és a következő fürdőt adjiuk: 300o/0 víz, 2°/o trinátriam­foszfát, 2°/o borax, 2% ammonszulfát, lo/o 55 kénmátrinmi. Mint nedvesítő szert, 0.5 % isopropjl-naftalinjszulfosavas nátriumot te­szünk hozzá. 1. példa: 100 kg marhabőrne veszünk 300 liter vizet, 2 kg dinátriumfoszfátot, 1 kg trinát­riumfoszfátot és 1 kg ammonkloridot. Ez-SzalMdalnű igénypontok: 1. Eljárás nyers bőrök szőrtelenítésére, 60 azzal jellemezve, hogy szerves vagy szervetlen savaknak vízben oldható al­után hozzáadunk' 4 kg kénnátriumot és ezzel a szerrel 6 óra hosszat kezeljük a taőlrt egy hordóban, mely nagyon lassan, forog.

Next

/
Thumbnails
Contents