122439. lajstromszámú szabadalom • Menetirányjelző közúti járművekhez, különösen áramvonalas gépjárművekhez

Megjelent 1939. évi december lió 15-én. MAGYAR KIRÍ LT I W^QM SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132439. SZÁM XX/a/2. OSZTÁLY. — JS. 7652. ALAPSZÁM. Menetirányjelző közúti járművekhez, különösen áramvonalas gépjárművekhez. Ringlioffer-Tatra-Werke A.-G. cég, Prag-Smichov. A bejelentés napja 1939. évi február hó 16-ika. Cseh-szlovákiai elsőbbsége 1938. évi április hó 11-ike. A közúti járművek, különösen villamosok és gépjárművek szokásos menetirányjelzői a kocsiszekrényből oldalt kinyúlnak. Ek­ként a kocsiprofilból kiálloiak és így löké-5 seknek, valamint sérüléseknek vannak ki­téve cs a légellenállást nem kívánatos mó­don növelik. Ismeretesek a jármű testébe sülyesztett, kibillenthető menetirányjelzők. Ezek az 10 említett hátrányoktól nyugalmi helyzetük­ben mentesek ugyan, kibillentett helyze­tükben azonban nem. A találmány szeriinti menetirányjelzői a jármű testén alkalmazott, ennek felületé-15 bői ki nem álló világító jelből és egy ellen­zőből áll, mely a világító jelet rendszerint elfedi, egyébként azonban a vlágító jelet szabaddá tevő helyzetbe hozható. A világító jeleket, pl. mint nyilakat, te-20 hát a kocsi alkalmas helyein rendezzük el, pl. a szélvédő ablak mellett, a tető sarkai­ban, stb. Az ellenzők a világító jeliekeit rendszerint elfedik. Az ellenzőik a kocsi belsejéből fel csaphatók vagy másképen 25 hozhatók a szabaddá tevő helyzietbe; arai­kor az irányt jelző világító jelek láthatókká válnak. Az ellenzőinek mint csapófedélnek kialakítása azzal az; előnnyel is jár, hogy az ellenző a felülről jövő napfénit, főként 30 a közvetlen napsugarakat ernyőzi és így a világító jelet jobban láthatóvá leszi. A találmány szerint továbbá az, ellenző a világító jel szabaddá tételekor annak fény­forrását bekapcsolja, a világító jel elfedése­kor pedig a fényforrást kikapcsolja. A 35 világító jeleket célszerűen előil és hátul al­kálin azzuk a kocsiszekrényen. A találmány a legkülönbözőbb típusú jár­műveken használható. A mellékelt rajz a találmány szeriinti 40 menetirányjelző egyik változatát példaké­pen tünteti fel. A mellsői (1) szélvédő ablak fölött, a kocsiszekrény sarkaiban, (2) világító jelek vannak, nyilak alakjában. Ezekéit, 45 miként a rajz jobboldalán látható, a (3) csapófedél rendszerint elzárja. Utóbbit a kocsi belsejéből felcsaphatjuk, amint ezt a rajz baloldala szemlélteti. Ekkor a világító jel láthatóvá válik és egyszersmind fény- 50 forrása is bekapcsolódik. Az ellenzőit a kocsi belsejéből sokféle szerkezettel moz­gathatjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Menetirány jelző közúti járművekhez, 55 különösen áramvonalas gépjárművek­hez, azzal jellemezve, hogy a menet­irányjelző a jármű testén alkalmazott ennek felüleltéből ki nem álló világító jelből és ellenzőből áll. mely a világító 60 jelet rendszerint elfedi, de a világító

Next

/
Thumbnails
Contents