122407. lajstromszámú szabadalom • Védőkosár kaucsuk kerékabroncsokra

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12 £40 7. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — ÜL. 14629. ALAPSZÁM. Védőkosár kaucsuk kerékabroncsokra. Kubiuyí László, tiszti hadirokkant, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi december hó 29-ike. Motoros útijárművek kerekei kaucsuk­abronccsal vannak ellátva, amely köpeny­ből és belső légtömilőiből áll. Könnyű, tar­tós és rugalmas futófelületet szolgáltat. Ke-5 vésbbé alkalmas pályán, erőszakolt igény­bevételnél nem egészen üzembiztos. Éles­köves, fagyos,, havas úton, csúszós,, me­redek terepen és különösen nagy sebes­ségnél erősítésre szorul. Ilyen célokbői ke-1° rül alkalmazásba a «hólánc». A találmány a katucsukabrones futófelü­letét befoglaló íves, keresztfekvésű acélh pálca sor, amely még különféle kikép­zésű acélszer vekkel is lehet vértezve. 15 Egyik kiviteli alakja a rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján metszetben, 3. ábráján felülnézetben van bemutatva. Motoros útijármű kerékabroncsának (a) 20 járófelületére (e) hajlított, átívelő, két vé­gén fülekkel (c) ellátott acélpálcák (b) körülfutóan sorakoznak s a fülekbe (c) fűzött abroncskarikákkal (d) ívszelvényen­ként (g) az abroncskarikák (d) végeinek 25 (h) lehajlítása és gyűrűs (i) összefogla­lása útján kapcsolatba hozva, körülfutó gyűrűvé: abroncs védőkosárrá alakulnak. Az acélpálcák (b) a járófelületen (e) ke­rületirányban kissé elnyíltan sorakoznak. 30 Az ilyen recésen kosarazott kerék jól ka­paszkodik, a jármű nem .farol, jól tart irányt, a kormánynak jól engedelmeskedik. Az acélpálcák (b) lehető keményre edzve is talán gyorsabban használódnak, mint általában a kaucsuk, de annak járhatatlan 35 pályát is megfutnak és sokszor a gyor­saság és életbiztonság a gazdaságosságnál fontosabb. A kosár tartóssága felfűzött acélszemekkel megsokszorozható. Az acél­pálcák (b) súlyt képviselnek, amely a futó- 40 kerekeket a pergő csigához teszi hason­lóvá. Ilyen jármű már a nagy sebességben sem «úszik», hanem gördül. A találmány az abroncsot érő legdurvább ütéseket fel­fogja; tömlőpukkadás esetén a röperőtől 45 merevített védőkosár rugalmával a kerék­abroncsot az összeroskadásban fenntartja. A találmány fokozza a jármű teljesítő­képességét; az ilyen jármű fokozott gyorsa­ságú és terepjárásra alkalmasabb. Ilyen 50 járműnek nedves, burkolt úttesten a ve­zető ura marad. Szabadalmi igények: 1. Védőkosár kaucsuk kerékabroncsokra, azzal jellemezve, hogy kaucsukabroncs 55 futófelületén keresztben fekvő, ívben hajló acélpálcák vannak. 2. Az 1. igénypontban védett szerkezet ki­viteli alakjía, azzal jellemezve, hogy a kaucsukabroncs futófelületén sorakozó 60 acélpálcák, két felől körülfutó abroncs­szálakra fűzve rögzülnek. 3. A 2. igénypontban védett szerkezet vál­tozata, jellemezve azzal,, hogy az acél­pálcákhoz felfűzés vagy más módon 65 acélszernek, vagy más vértezésre alkal­mas idomok kapcsolódnak. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. klr. szab. bírö. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents