122390. lajstromszámú szabadalom • Járműkerékabroncs

Meg-jelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIROSAG SZABADALMILEIRAS 123390. SZÁM. XX c. OSZTÁLY. — B. 14377. ALAPSZÁM. Járműkerékabroncs. Berchtold Albert gyáros, Zürich-Oerlikon (Svájc). A bejelentés napja 1939. évi február hó 6-ika. Svájci elsőbbsége 1938. évi február hó 7-ike. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméi'i Sznmertnik István m. kir. szab. bíró. Pal las-nyomd a, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató­lássál vagy más módon. A (3) betöltést a (2) köpennyel is összetapasztható. Az (1) tömlő az azt körülvevő (3) be­téUesllel együttesen (2) köpeny nélkül is használható kerékabroncsként. 30 Szabadalmi igénypontok: 1. Jármükerékabroncs, melyre az a jel­lemző, hogy köpenyében, legalább egy, lyukacsos gumiból készült, hengeres keresztmetszetű, (1) töltőtest, például 35 tömlő van elhelyezve. 2. Az 1. igénypontban jellemzett jármű­kerékabroncs kiviteli alakja, melyre az a jellemző, bogy az (1) töltőtest és a (2) köpeny közét a töltőtestet körül- 40 vevő, lyukacsos gumiból vagy parafából készült, (3) he lobtest tölti ki. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban jellemzett jármükerékabroncs kiviteli alakja, melyre az a jellemző, hogy az (1) töltő- 45 test a (2) köpennyel, illetve a töltőtest a (3) betéttesttel, ez pedig a köpennyel egy 'darabbá van összekötve. E találmány járműkefékabroncs, mely­nek köpenyében rugékony töltőtest vau el­helyezve. A löltőtést likacsos gumiból való tömlő, illetve hengeres test. A töltőtest f, és az abroncs köpenye közé még egy vagy több, a l öl lő testet körülvevő, rugékony be­téttest helyezhető, mely például lyukacsos gumiból vagy parafából készülhet. A töl­lőtest legcélszerűbben körgyűrű kereszt-10 metszetű tömlő, de más keresztmetszete is lehet. A csatolt rajzon a találmány szerinti abroncsnak egy példaképen! kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra az abroncs egy lö darabjának hosszmetszete, a 2. ábra az előbbinek I- I vonalában vett, nagyobb lép­té kű keres z t me Is zet. A rajzon feltüntetett kiviteli alaknál a hengeres tömlőalakú (1) töltőtest lyuka-20 csos gumiból, való. E tömlő és a (2) kö­peny közét a tömlőt, körülvevő • (3) betét­test tölti ki, mely ugyancsak lyukacsos gumiból vagy parafából készül. Az (1) tömlő és a (3) betéltest egy darabbá egye-25 síthetők, például ragasztással, vulkanizá-

Next

/
Thumbnails
Contents