122375. lajstromszámú szabadalom • Tubus

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI £ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122:115. SZÁM. XVI/C. OSZTÁLY. — K. 14314. ALAPSZÁM. Tubus. Kábelgyár 11. T. Budapest, mint Georg" Odlas mérnök, domazlicei (C. 8. II.) Jakos jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 12-ike. Olaszországi elsőbbsége 1937. évi szeptember hó 6-ika. A találmány oly tubus, melynek a benne tárolt anyagot át nem eresztő, pl. impreg­nált papír vagy lágy fém egy vagy több rétegéből való tartálypalástja és ennek 5 egyik (felső) végén elrendezett, műanyag­ból való elzáró fedőrésze van. A fedőrész, előnyösen, kúpalakú és csa­varmenetes nyakára ismert kivitelű záró­kupak csavarolható fel. í<> A lartálypalást felső széle pl. a fedőrész gyűrűalakú toldatának belső széléhez ra­gasztóréteggel van rögzítve, mhnellett elő­nyös, lia a fedőrész és a tartálypalást egy­máshoz való rögzítésének biztosítására a 15 tarlálypalást felső részén központosán szo­rító, belső gyűrű is el van rendezve. A találmány kiviteli alakja érteimében a tartálypalást a nyakrész gyűrűalakú tol­datára húzva rendezhető el. 20 A találmány szerinti tubus további ki­viteli alakjánál a fedőrész gyűrűalakú tol­datában körbefutó horony van kiképezve és a tartály palást egyik széle e horonyban pl. ragasztóanyaggal van rögzítve. 25 A találmány szerinti tubus úgy is ki­alakítható, hogy a tartálypalást egyik vége a fedőrész végének megfelelő alakban van szűkítve és további, megfelelő kialakítású, pl. a nyakrészro csavarolható borítórász-30 szel van leszorítva. A mellékelt rajz a találmány szerinti tubus kiviteli példáját szemlélteti, még­pedig az 1. ábrán a tartálypalást felső részének, a fedőrésznek és zárókupakuak bosszmct- 35 szele, a 2., 3« és 4. ábrán pedig további fogaaia­tosítási alakok hosszmetszetei láthatók. A pl. impregnált papírból vagy puha fémből való (1) tarlálypalást (1. ábra) 40 felső szélére a műanyagtól való, kúpalakú és (4) csavarmenetes nyakkal ellátott fedő­rész gyűrűalakú (3) toldata van húzva és pl. ragasztóanyaggal rögzítve. A tar­tály palást felső szélének belső oldalán tel- tö szőleges anyagú (3) gyűrű van elrendezve és a tarlálypalást széléhez ugyancsak ra­gaszibáréteggel rögzítve úgy, hogy a tartály­palást felső szélét, két ragasztóréteg kö­zött, a (3) toldat és az (5) gyűrű fogjia 50 közre és rögzíti helytállóan. A csavar­menetes (4) nyakrészt a magában véve ismert kivitelű (6) kupak zárja el. Az (1) tarlálypalást felső széle a (2) fadőirész (3) toldatára húzható, (2. ábra.) 55 s azon rag asz tó réteggel és a ráhúzás ál­lal keletkezett feszítő erővel rögzíthető. A 3. ábra szerinti kiviteli példa eseté­ben a tartálypalást a (2) fedőrész gyűrű­alakú (3) toldatában kiképzett, körülfutó 60 (7) horonyban van elrendezve és pl. ra­gasztóanyaggal helytállóan rögzítve. A 4. ábra szerinti kivileli példánál az (1) tartálypalást felső széle, a fedő alakja szerint, kúpalakúan szűkített gallérjával, 65 a (2) fedőrész és a (4) nyakrész csavar­meneteire csavarolható, szükség esetén ra­gasztóanyaggal is rögzíthető, az ugyancsak kúpalakúan kiképzett (8) borítórésszel van leszorítva, ill. helytállóan rögzítve. 70

Next

/
Thumbnails
Contents