122353. lajstromszámú szabadalom • Bélésbetét acélsisakokhoz

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. Äi MAGYÁ: eV - r i íiV R KIRÁLYI ^Í3SÍJ ír/ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 122353. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY. — W. 6896. ALAPSZÁM. Bélésbetét acélsisakokhoz. Magyar Waggou- és Gépgyár K. T., Budapest. A bejelentés napja 1939. évi január hó 14-ike. Az ismeretes acélsisakok bélelése nem biztosítja, hogy a sisak a fejen jól üljön. A sisakot ért ütéseket a fejnek kedvezőt­lenül adja át, azonkívül a fémsisakot a 5 fejtől villamosan nem szigeteli kellően, úgyhogy áramütések ellen védelmet nem nyújt. Tűztől származó erős hősugárzás ellen sem nyújt kellő védelmet. A találmány szerinti bél eshet ót tel ellá-4 0 tott acélsisak a fenti hátrányokat kiküszöböli. A találmány értelmében a sisakhoz olyan bélésbetétet alkalmazunk, melynél a fej koriilétének megfelelő alakú fém-15 abroncsára a fejre felfekvő, hajlékony anyagból, előnyösen bőrből való süveg, verítéklap. valamint a verítéklap és a íémabroncs között rugalmas betéttest van rögzítve. 20 A verítéklap és íémahroncs kózöit még célszerűen vizet át nem bocsájtó pára­vetőlapot rendezünk el, úgyhogy a.z a íé:;';ahronesot a verítéklaptól és így a si­sakot hordozó személytől villamosan is tb szigeteli. A fejre felvekvő süveg tetején rugal­mas anyaggal, pl. állati szőrrel töltött párna van, ami a bélósbetótnek puha fel­fekvését biztosítja és az acélsisakot ért 30 ütéseket rugalmasan felveszi és egyenle­tesen elosztja. A körbenfutó rugalmas betéttest a fej alakjához idomul ós a sisaknak jó és ké­nyelmes felfekvését biztosítja. A bélésbe-35 tót egyúttal erős hősugárzás ellen is kellő védelmet nyújt. A találmány példakénti kivitelét a mel­lékelt rajzion tüntettük fél. A rajz a bélésbetétet oldalnézetben részben metszve, az acélsisak körvonalai- 40 val, továbbá a hozzátartozó nyakvérttel mutatja. A bélésbetét (1) vasabroncsára van a bőrből való (2) süveg az abroncson kiala­kított kimetszésekre felvarrva. A süveg 45 felső részén állati szőrrel töltött (3) párna van. A vasabroncsra rögzítettük továbbá a (4) verítékbőrt és a körbefutó rugalmas gumiszivacisbetétet. A (4) verítófcbőr és a vasabronos között van azonkívül a via- 50 szosvászonból való (6) páravető, mely az abroncsot részben átlapolja. A (4) veríték­bőrnek (7) nyálványain (8) zsinór van át­fűzve, mellyel a verítélkborf a fej nagy­ságának megfelelően; állíthatjuk. A (2) 55, süvegen (9) szellőzőnyílások vannak. Az (1) abroncson több, bőrből való (10) ka­pocs, valamint két (11) fernstem van rög­zítve. A (10) kapcsokra a (12) nyakvértet, a (11) szemekre pedig a (13) rohamszíjat 60 rögzítjük. A béléisbetétet a (14) a.célsisakra az, (1) ab­roncson kialakított (15) kimetszésen, va­lamint az ecélsisak megfelelő helyén ki­alakított nyíláson átvezetett sasszegekkel 65 rögzítjük. A rögzítésre célszerűen három sasszeget alkallmaziunk. A vasabroncsot az acélsisakho'z, az oldható sasszieg-kötés he­lyett tartósan, pl. szegecsekkel is rögzít­hetjük. 70 Szabadalmi igénypontok : 1. Béllésbetét acélsisakokhoz, melyet kö­zös (1) íémabroinoslroz rögzített, a fejre felfekvő, hajlékony anyagból, előnyösen bőrből való (2) süveg, (4) ve- 75

Next

/
Thumbnails
Contents