122320. lajstromszámú szabadalom • Eljárás idomtárgyak készítésére

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÍLTI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEIRAS 133S20. SZÁM. Xll/e. (XVI/d.) OSZTÁLY. — S. 17519. ALAPSZÁM. Eljárás idomtárgyak készítésére. Sarkadi Sándor iparvállalati igazgató, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 5-ike. Ezideig egyes idomitárgyak tömegsze­rűen öntés, sajtolás, illetve az ily módon élőmunkáit alkatrészek összehegesztése út­jén készültek. így készültek el: szelepek, 5 vízcsapok, szobrok, fémdíszedények, csö­vek stb. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi, hogy minden idomtárgy sajtolás, hú­zás, öntés, illetve az így elkészített alkat -10 részek összehegesztése és ennek folytán felesleges anyagfelhasználás nélkül, egy darabban készülhessen. Lehetővé teszi azt is, hogy egyes idomtárgyaik belsejében előre megmunkált és a kitűzött célnak 15 megfelelő alkatrészt, vagy szerkezetet he­lyezhessünk el. A találmány szerinti eljárással ezt úgy érhetjük el, hogy az egyes idomitárgyak­ról alacsony olvadási ponttal bíró anyag-20 hói az idomnak megfelelő magot készí­tünk. Az így elkészített magot egy ma­gasabb olvadási ponttal bíró anyaggal bármilyen úton, pl. galvanikus vagy már­tási eljárással bevonjuk. Az így elkészí-25 tett idomtárgy külső rétegén megfelelő helyen rést nyitunk, a mag anyagát ol­vasztás útján a résen kersztül a burko­lathói eltávolítjuk. Ugyanígy járunk el, ha az idomtárgy belsejébe előre megmun­kált alkatrészt, vagy szerkezetet helye- 30 zünk el. Vigyáznunk kell arra, hogy az idomtárgy belsejében elhelyezett alkat­rész, illetve szerkezet is magasabb olva­dási ponttal bíró anyagból készüljön a mag anyagánál, mely anyaggal az, alkat- 35 neszt vagy szerkezetet az idomnak meg­felelőleg körülöntjük, illetőleg kiontjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás idomtárgyak készítésére, azzal jellemezve, hogy alacsonyabb olvadási 40 ponttal bíró anyagból előbb azi idomnak megfelelő formájú magot készítve, azt egy magasabb olvadási ponttal bíró anyaggal vonjuk be és azután ez anyagok különböző olvadási pontja 4,5 folytán a, magot képező anyagot az idomtárgyból melegítés útján eltávo­lítjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy az 50 idom magját képező anyagba előre elkészített alkatrészt vagy szerkezetet helyezünk el, mely a mag anyagának eltávolítása után az idomtárgyban marad. 55 Felelős kiadó: dr. ladomóri Szmertnik István in. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents