122312. lajstromszámú szabadalom • Üreges test nedvesség elszigetelésére

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ0 SZABADALMI LEIRAS 122812. SZÁM. VIII/a. (VIII/k.) OSZTÁLY. — M. 10794. ALAPSZÁM. Üreges test nedvesség elszigetelésére. Marschall Mátyás építésvezető, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi május hó 11-ike. Az építményekhez támaszkodó föld ned­vessége, a hajcsövesßieg törvénye alapjain. az építmény falaiba átszívódik. A felszí­vott nedvesség mind a falazatban, mind 5 a falazattal körülzárt helyiségekben kárt okoz. Ennek tartós és olcsó megakadályo­zása napjainkig nehézségekbe ütközött. A mellékelt razon az 1. ábra elölnézetben, a ) 2. ábra oldalnézetben, a 3. ábra felülnézetben és a 4. ábra a függőleges középsíkon vett met­szetben, olyan testet ábrázol, amely (a) lapjaival a védeni kívánt falhoz támasz-i kodik s (c) lapfelületével a földet (b) tá­volságnyira távoltartja a száraz faltól. A testben (d) üreg van, íves, keresztbolto­zatszerű (e) felülettel, amely üreg lég­j járatot biztosít a föld és a biztosítani kívánt ; fal között. • A föld esős időben szivárgóan nedves; az : ilyen víz elvezetésére a test vízszintes hé­zagait lépcsősen, felül bemélyedő (f) ki­vágással, horonnyal képezzük és alul ki­álló (g) orral, eresztékkel látjuk el, amely ereszték az alatta lévői test felül beimó­lyedő (f) hornyába illik. A test egyik ol­dalát szintén (h) kivágás, horony képezi, melynek azonban az (i, j) vonala, ill. síkja a függőilegestől eltér, hogy az esetleg oda­szivárgó vizet kifelé vezesse. A (h) ho­rony (i, j) síkja nemcsak a függőlegestől tér el, hanem az (o, p) vonalig befelé esik is s így a (e) lappal fél fecskefark­szerű bemetszést képez, hogy a víz le- és kifelé vezetése méginkább biztosítva le­gyen, A test másik oldalán (k) ereszték van, úgyhogy az a mellette levő test (h) hornyába illik s az egyes testek között levő csatlakozási hézagot elfödi- 40 A szigetelni kívánt falak széleit, ill. végződéseit olyan szigetelőtesteik alkotják, melyek (1, m, n) tömege a (d) üreget egy vagy két oldalán lezárja. Az üreges test egész tömegében vagy 45 csak egy részében vízátmembocsátó anyag­ból van készítve, esetleg ilyen szige­telő anyaggal A^an bevonva. Szabadalmi igény: Üreges test, nedvesség szigetelésére, azzal 50 jellemezve, hogy felül lépcsősen he­mélyedő (f) horonnyal és alul kiálló (g) eresztékkel van ellátva, mimellett az oldal, ill. függőleges csatlakozások szintén úgy vannak képezve, hogy a 55 test egyik oldalán (ti) horony van, melynek (i, j) vonala az (o, p) vona­lig le- és kifelé eltér a függőílegestőlj, mikoris az (i, j, o, p) síklap a (c) tám­lappal fél fecskefarkszerű bemetszést 60 képez, mimellett a test másik oldalán levő (k) ereszték a mellette levő test (h) hornyába illik s így a testek csat­lakozási hézagát elfödi, jellemezve to­vábbá azzal, hogy az egész test vagy' 65 annak csak egy része víz át neimbocsátó anyagból készül, ill. egész felületén vagy csak egy részén ismert nedvesség­szigelelő anyaggal van bevonva. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. I'allas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents