122271. lajstromszámú szabadalom • Fényjelzőberendezés tilos- és szabadjelzéssel

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 133271. SZÁM. V/a/3. (VII/j). OSZTÁLY. — B. 4937. ALAPSZÁM. Fényjelzőberendezés tilos- és szabadjelzéssel. Vereinigte Eisenbahn Sigrnalwerke G. ni. b. H., Berlin-Siemensstadt. I. Pótszabadalom a 118349. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1936. évi február hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi április hó 1-je. A 118349. sz. törzsszabadalom tárgya oly jelzőberendezés, melynél nyugalmi állapotban vörös fény világít és a vörös fény eltűnésekor vagy egy zöld fény, .5 vagy két zöld fény gyúlhat ki, melyek az egykarú vagy kétkarú jelzőt ábrázol­ják. Az egykarú vagy kétkarú jelző be­állítása a jelző emelőkarján lévő érint­kezőcserélő útján történik, mimellett az (0 egyik vezeték az egykarú jelzőhöz, a másik vezeték a kétkarú jelzőhöz csatla­kozik és mindkettőnek közös visszveze­téke van. A találmány azon a felismerésen alap-35 szik, hogy téves jelzést adhat a berende­zés akkor, ha a fent megnevezett két vezeték egymással érintkezésbe kerül. Ezt a hátrányt a találmány értelmében azzal küszöböljük ki, hogy két odamenő 20 vezeték és egy visszvezeték helyett csak egy odamenő- és egy visszvezetéket al­kalmazunk és az egyik zöld lámpa, vagy mindkét zöld lámpa felgyújtása végett az áramkört átpolarizáljuk és megfelelő •25 kapcsolású áramszelepet alkalmazunk. A találmány egyik példakénti fogana­tosítási alakját a rajz mutatja. Az 1. és 2. ábrákban az azonos alkatrészeket a törzsszabadalom leírásában, illetőleg raj-30 zában használt hivatkozási jelekkel je­löltük. Ha az (a10 ) és (a n ) kontaktusok, úgy amint azt a törzsszabadalomban ismer­tettük, az egykarú jelzőt kapcsolják, úgy erre az esetre az áramkört az 1. ábra 35 tünteti fel. Az áramnak a (14) fűtőszál­tól a (4) fűtőszálhoz való leágazását az­zal tettük lehetővé, hogy a (20) vezeték­ben (21) egyenirányítót alkalmaztunk. A kétkarú jelző állításához szükséges 40 áramkört a 2. ábra mutatja. Az (a20 ) és (a21 ) érintkezők a jelző karján zárva van­nak. A két (4) és (14) fűtő vezeték áramot kap és a (22) egyenirányító meggátolja, hogy az áram a (23) vezetékből közvet- 45 lenül a (13) fűtőszálhoz jusson. Szabadalmi igények: 1. A 118349. sz. törzsszabadalom 1—6. igénypontjának bármelyikében védett fényjelzőberendezés kiviteli alakja, so szabad utat és megállást jelző eszkö­zökkel és háromsarkú lámpákkal, mi­mellett kétkarú jelző állításkor két lámpa egymással sorosan van kap­csolva, amelyet egyetlen odamenő- és 55 egyetlen visszvezeték, valamint a jelző átállításakor az áramkört átpolari­záló eszközök jellemeznek. 2. Az 1. igénypontban védett fényjelző­berendezés változata, amelyet az go áramkör téves kapcsolását meggátló egyenirányítók (21, 22) jellemeznek. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents