122172. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetszőlegesen hosszú idő mulva bármely lyukacsos anyagra átvihető, színes kőnyomat előállítására

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI #fMj| SZABADALMI BIRÓSlö SZABADALMI LEÍRÁS 1221? 2. SZÁM. IX/C OSZTÁLY. C. >51ßS. ALAPSZÁM. Eljárás tetszőlegesen hosszú idő múlva bármely lyukacsos anyagra átvihető, színes kőnyomat előállítására. Ufílcio Brevetti Eug\ O. B. Casetta Ing-., Torino (Olaszország-). A bejelentés napja 1938. évi december hó 9-ike. Olaszországi elsőbbsége 1937. évi december hó 10-ike. A találmány eljárás oljr an színes kő­nyomatok előállítására, amelyek lyuka­csos anyagokra, pl. fára, parafára, stb.-re, valamint bőrre és nyersbőrökre, továbbá 5 mindenféle íajtá'jú szövetekre kifogásta­lanul és szét nem rombolhatóan átvihetők akkor is, ha a nyomat előállítása óta már jelentékeny idő múlott el. A találmány szerint mindenekelőtt a 10 következő két keveréket készítjük el el­különítetten: 1. Jó minőségű gyantát, pl. kolofoniu­mot, masztixot, dammargyantát olajgyan­tát, szandairakot vagy effélét porítunk 15 és célszerűen szitálunk. Ezután telítésig hideg állapotban 90%-os alkoholt adunk hozzá, hofív egyenletes masszát kapjunk. Ezt kb. 24 óráig állni hagyjuk, amikoris a massza szálas, fehéres péppé alakul át, 20 mely használatra kész. Ha ezt a, pépet néhány napig raktározni kell, úgy azt a tartányt, amelyben, a pépet előállítottuk, zárva kell tartani és ha ekkor kemónyedés nyomai mutatkozná-25 nak, kellő mennyiségű alkoholt kell hozzá­adni. A gyanta és alkohol mennyiségeinek aránya a mindenkor alkalmazott gyanta minősége szerint ingadozik. Pl. kolofonium 30 használata esetéin a pépet 8 súlyrész kolo­i'oniumból és 1 súlyrész alkoholból készít­jük. Alkohol helyett más alkalmas oldószert is használhatunk, pl. benzint. 2. Tartányban lassú tűzön a követkelző 40 keveréket ömlesztjük meg, miközben vi­gyázunk arra, hogy az ömledék . forr­pont ját el ne érje: Sárga viaszk 1 súlyrész Faggyú 3 súlyrész 45 Kolofonium 5 súlyrész Elemigyanta 3 súlyrész Ha valamennyi alkatrész jól megömlött, a hevítést megszűntetjük. Ehhez a folyadékhoz azután 1 súly rész 50 terpentinolajat adunk, majd az oldatot jól keverjük. Lehűlés után sűrű, ragadós, használatra kész pasztát kapunk. A két kapott keverékből azután papi­roslapon, a legelőnyösebben olyan papiros- 55 lapon, melynek csak egyik oldala fényes, mindenekelőtt alapréteget létesítünk, majd pedig a színes nyomatot készítőjük el. Az alapréteget a következőképen ké­szítjük: 60 í. számú keverékből 1 súlyrészt és a 2. számú keverékből 2 súlyrészt egymással bensőén összekeverünk és külön edényben kaparószerszámmal összedörzisö­lünk, amíg olyan fehér szálas emulziót 65 kapunk, mely nyomtatásra érett. Ezt a kőnyomdai gép festéktartányába vezetjük és ennek víztáplálását megszüntetjük. Ezután az e munkamenethez készenlétbe helyezett lapon a nyomatot elkészítjük. 70 Az ekként nyomattal ellátott lapok hát­rány nélkül egymásra fektethetők. A szí-

Next

/
Thumbnails
Contents