122171. lajstromszámú szabadalom • Rugózott kerékpárvilla és efféle

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI B1EÓSÍ6 SZABADALMI LETRAS 122171. SSSAM. XX/c. OSZTÁLY. — B. 14263. ALAPSZÁM. Rugózott kerékpárvilla és efféle. Babicz Karlo kereskedő, Növi Sad (Jugoszlávia). A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 17-ike. Jugoszláviai elsőbbsége 1937. évi október hó 18-ika. Ismeretesek már egymással csuklósan kapcsolt, két részből álló villák, melyek függőleges, egyenes vagy görbe lemez­rugók révén, a kerékpár kerekeinek kő, 5 vagy hasonló akadály fölött való áthala­dása alkalmával fellépő lökéseket felve­szik és csökkentik. Az ily kétrészes vil­lák lemezrngói azonban könnyen törnek és azonkívül a lökéseket sem tudják kifo-10 gástalanul mérsékelni, sőt a tapasztalat aizt igazolta, hogy a lökés-átvitel illetve lökéstompítás egyáltalában nem kielégítő. Kísérleteztek már kerékpárok számára rugós keretekkel illetve kerékpárvázakkal 15 is, ezek .azonban költségesek és ennél­fogva nem tudtak általános használatba átmenni. A találmány szerinti, rugózott kerék­párvilla a felsorolt hátrányokat teljesen 20 kiküszöböli és emelett igen olcsón előállít­ható. A találmány lényege aibban van, hogy a villa-felsőrész lefelé meghosszabbított karjai két-két ágra oszlanak és ezeknek 25 meghajlított végei, melyek köizött páron­ként két-két csavarrugó van elrendezve, melyek közül az egyik húzó-, a másik pe­dig nyomórugó, e rugóknak támaszpontul szolgálnak, míg a rugópárnak másik vé-SO gei a villa-alsórészen vannak megerősítve, melyben a kerékpár futókereke van ágyazva. A mellékelt rajz a találmány szerinti, rugózott kerékpárvilla példaképpeni kivi-85teli alakját tünteti fel. Az; 1. ábra a rugózott villa, oldalnézete, a 2. ábra pedig elülnézete. Az (1) villa-felsőrész és ennek lefelé meghosszabbított (4) karjai egy darabból vannak kimunkálva és a (3) csukló réven 40= a (2) villa-alsórósszel összekötve. A lefelé meghosszabbított (4) karok mindegyike két-két (6) nyúlványra ágazik szét és ezek végei megfelelően hajlítottak. Mindegyik (6) nyúlványpár nyúlványa között két- 45 két csavarrugó van elrendezve, melyek közül a (7) csavarrugó arra való, hogy a (4) karokat és ezek (6) nyúlványait, a (2) villa-alsórészibez viszonyítva, a normális helyzetbe húzza, a másik (8) csavarrugó 50 pedig arra, hogy azokat e helyzetbe nyomja. A (7) csavarrugó a (4) karok meg­hajlított (6) végeit állandóan húzni, a (8) csavarrugó ellenben a (6) nyúlványokat a (2) villa-alsóirősztől eltávolítani törekszik. 55 Az említett (7) és (8) csavarrugók mind­egyikének egyik vége a (4) karok meg­hajlított (6) nyúlványainak végein van megerősítve, míg a rugók másik végei a (2) villa-alsórészen vannak rögzítve, pl. 60 úgy, hogy a (2) vili a-alsórészen (9) pán­tok vannak ős ezeknek oldalt kiálló (10) szemein vannak a (7) és (8) csavarrugók belső végei megerősítve. A fentiekben ismertetett rugórendszer 65 a következőképpen működik: Ha a lökés olyan természetű, hogy a (4) karok (6) nyúlványai a (11) nyíl irányá­ban mozognak, akkor e mozgás a (7) és (8) csavarrugók hatása ellenében megy 70 A'égbe, amelyek a villa (4) karjait és (6; nyúlványait az eredeti helyzetbe hozzák vissza; ha pedig a mozgás a i(12) nyíl irá nyáhan történik, akkor e mozgás a (7)

Next

/
Thumbnails
Contents