122115. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilanyagok vízállóvá tételére

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR SIRÁLYI m^S)S SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 123115. SZÁM. XlV/e. OSZTÁLY. — JB\ 7784. ALAPSZÁM. Eljárás textilanyagok vízállóvá tételére. I. O. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/Main. I. Pötszabadalom a 118082. 1. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1936. évi augusztus hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi szeptember hó 12-ike. A 118082. 1. sz. törzsszabadalomban olyan eljárás van ismertetve, mellyel mellyel rostanyagokat vízállóvá tehe­tünk, amennyiben azokat maleinsavan-5 hidrid és legalább 12 szénatomú zsír­savak vinileszterei kevertpolimerizátu­maival kezeljük. Az eljárás további kidolgozása során kitűnt, hogy a rostanyagok kezelésére 10 oly kevert polinierizátumokat is felhasz­nálhatunk, melyeket maleinsa van hidrid és vinilalkohóinak legalább 12 szénatomú alifás alkoholokkal képezett étereiből let­tel állítunk elő.. Ezek a kevertpolimerizá-15 tumok is, melyek az 540101. számú német szabadalmi leírásban ismertetett eljárás­hoz hasonlóan állíthatók elő, textilanya­gok ímpregnálásánál kitűnő vízálló ha­tást eredményeznek. 20 Példák. í. Gyapot- vagy műselyemszövetet viniloktodeciléter és maleinsavanhidrid kevert poliinerizát urnának etilénklorid­ban való oldatával itatunk és szárítás 25 után rövid ideig, mintegy 100 C°-os hő behatásának tesszük ki, amikoris a rost és a polimerizátum között benső kapcso­lat létesül. Az így kezelt szövet a vizet nagymértékben taszítja és ezt a hatását 30 vízzel és szappannal való mosáskor sem veszíti el. A fent említett maleinsa vanhidridből és viniloktodeciléterből álló kevertpoli­merizátumhoz hasonlóan maleinsa van­hidridből és a kókuszzsirsav redukálása- 35 val kapott alkoholkeverék viniléterénel kevertpolimerizátuma is alkalmas arra, hogy a textilrostoknak nagymértékű víz­állóságot kölcsönözzön. 2. Gyapotszövetet maleinsavanhidrid 40 és vinildodeciléter kevertpoümerizátumá­nak szentetrakloridban való 0.5%-nyi oldatával itatjuk és azután megszárítjuk, végül rövid ideig 100 C°-os hő behatásá­nak tesszük ki. Az így kezelt szövet a 45 vizet nagymértékben taszítja és e hatá­sát vízzel és szappannal való mosás után sem veszíti el. 3. Viszkózműselymet, maleinsavanhid-• ridből és C27 H 55 C(C 2 H 5 ) 2 OH képletű inon- 50 tánviaszalkohol viniléteréből képezett kevert polimerizátumnak metilénklorid­ban való 0.2%-nyi oldatával itatunk. A szárítás után, melyet végül rövid ideig 100 C°-on végzünk, rendkívül jó vizet- 55 taszító hatást mutat, melyet szerves oldószerekkel való kivonatolás vagy pe­dig vízzel való mosás és főzés során sem veszít el. Szabadalmi igény: 60 A 118082. 1. sz. törzsszabadalom igény­pontjában védett eljárás változata textilanyagok vízállóvá tételére, mely­re jellemző, hogy a textilanyagokat maleinsavanhidrid és legalább 12 65 szénatomú alifás alkoholok viniléterei kevertpolimerizátumaival hozzuk össze. Felelős kiadó : dr. ladoméri Szmertnik István m. Mr. szab, bíró. PaUas-nyoiuda, Budapest. V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents