121869. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrénsorozat karbonsavainak előállítására

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 121869. SZÁM. IV/h/1. (IV/h/3.) OSZTÁLY. — Sch. 3686. ALAPSZÁM. Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrénsorozat karbonsavainak előállítására. Schering" A. G. cég", Berlin. A bejelentés napja 1938. évi július hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 7-ike. A találmány eljárás karboxilcsoportok bevezetésére a ciklopentanoperhidrofe­aantrén származékaiba. Azt találtuk, hogy ez a reakció úgy vihető véghez, 5 hogy az említett sorozat halogéntartalmú anyagait erre alkalmas fémekkel, így pl. alkálifémekkel, különösen lítiummal vagy magnéziummal, szerves fémvegyületekké alakítjuk át, melyek magabanveve ismert 10 reakcióval szénsavszármazékok behatá­sával karbonsavakká alakíthatók át. Az igényelt reakció kiindulási anyagai­ként halogenidek, különösen bróm- és klórvegyületek alakjában, jönnek tekin-15 tétbe, melyek alapanyagai akár szteiinek, epesavak és rokon anyagok, pl. szaponi­nok, szívmérgek, politer pének ts szárma­zékaik, akár nemi hormonjellegű vegyü­letek, különösen a férfi vagy női ivar-20 mirigyhormonok tipusához tartozó anya­gok, pl. androszteron, tesztoszteron, öszt­ron, progeszteron vagy ezekkel rokon anyagok, pl. a korlikoszteron és a mellék­vesekéreg vele rokon szteroidjainak tipu-25 sához tartozó anyagok és más effélék. A reakció foganatosításénál némelykor ajánlatos a kiindulási aryagok molekulá­jában levő, érzék.eny csoportozatokat, pl. hidroxil-, keto-, amino-csoportokat 30 olyan csoportokká való átalakítással, melyek alkálifémeknek elegendő mérték­ben ellenállnak és melyek pl. hidrolízis­sel, elszappanosítással és másefféle mó­don eredeti alakjukba újra visszealakít-35 hatók, megvédeni. A kiindulási aryagokul alkalma2ai:dó halogenidek előállítására pl. úgy jár­hatunk el, hogy a ciklopentanopolihidro­fenantrénsorozat megfelelő vegyületeit halogénekkel, halogénhidrogénnel, kén- 40 vagy foszforhalogenidekkel behatásra hozzuk, lásd pl. a 118363. lajstromszámú szabadalomban védett eljárást; a halo­genidek előállítására azonban a gyűrű­rendszernek reakcióképes többszörös kö- 45 téseivel halogént vagy halogénhidrogént is vétethetünk fel. A kiindulási anyag kellő megválasztásával olyan halogeni­dekhez juthatunk, melyek halogénje a molekulának tetszőleges helyén van. 50 Különösen fontosak azonban azok a ve­gyületek, melyeknél a halogén a 3-mas vagy a 17-es helyze4 ben van. A szerves fémvegyületekké való át­alakításhoz különösen lítium bizonyult 55 alkalmasnak, melyet magabanveve, szo­kásos módon, pl. közömbös oldószerek­ben a fentemlített vegyületekkel be­hatásra hozunk. A karboxilcsoport bevezetése magában- 60 véve ismert módon széndioxid vagy al­kalmas szénsavészterek vagy máselfélék behatásával történhet, lásd pl. Houben-Weyl : ,,Die Methoden der organische Chemie" című művét, 1923, 3. kötet, 65 674. és köv. lapokon. A reakciót az alábbi képletsorozat szemlélteti, mely 3-oxi^5 -etiokolén-17-karbomavrak 3 - acetoxi - 17 - klór-/\6 ­eüokolérbő] való előállítására vonat- 70 kőzik:

Next

/
Thumbnails
Contents