121718. lajstromszámú szabadalom • Férfiing

Megjelent 1939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131718. SZÁM. I/e. OSZTÁLY. — ÍV. 3373. ALAPSZÁM. Férfiing. Neuländer Berta varrónő, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi november hó 30-ika. A találmány szerinti férfiing mellrésze mindkét oldalon külső felületnek ki van dolgozva, úgyhogy az ing mindkét, tet­szés szerinti oldalán, egyaránt viselhető. n A mellrész egy-egy oldala ugyanazon anyagú, színű és kivitelű lehet, de készít­hető két különböző anyagból, egymástól eltérő, kivitelben is„ különböző színekben. Az ing gallérja rávarrott vagy rágombol­.0 ható lehet és. ej»y-egy oldalán az ing mellű­részének anyagával egyező. A találmány szerinti ing előnye, hogy egy és ugyanazon ing felváltva, két külöiu­bözlő divatszínben, viselhető. A mellrész 15 egyik oldala, pl. egyszerűbb és olcsóbb anyagú, míg a másik oldal díszesebb ki­vitelű és finomabb anyagú lehet, úgyhogy az egyik oldal hétköznapon, míg a másik oldal ünnepnapon, vagy más kivételes al-20 karmákkor viselhető. Különösen előnyös. a találmány szerinti ing azok számára, akiknek nincs módjában sok és költséges ingek beszerzése. A találmány szerinti férfiing bármely 25 használatos anyagból vászonból, selyemből, trikóanyagból stb. előállítható. A rajz a találmány egyik példaképem kiviteli alakját vázlatos távlati képen, elölnézetben tünteti, fel, melytől a gyakor­id latban, lényegének módosítása nélkül, el is térhetünk. A rajzon feltüntetett kiviteli alak rá­varrott gallérú ily inget mutat be, melynek mellrésze szét van gombolva, és egyik része ki van hajtva. Az ing mellrészének (1) 35 oldala, a jelen kiviteli alaknál sima és: egyszínű anyagú, míg a másik,, a test felé eső, (2) oldala mintázott és fodros kivitelű. Az ing mellrésze a (3) gomblyukakba he­jyezetí vendéggombokkai gombolható ösz- 40 s.ze,, de készíthető úgy is, hogy külön pántra rávarrjuk a gombokat, melyet az ing (4) pántjával, gombolunk vagy var­runk össze. A mellrész nemcsak egy, ha­nem többrétből: is előállítható. 45 Szabadalmi igénypontok: 1. Férfiing, azzal jellemezve, hogy mell­része mindkét oldalán külső felületnek ki van dolgozva. 2. Az 1. igénypont szerinti férfiing kivi- 50 teli alakja, azzal jellemezve, hogy a 'mellrész mindkét oldala egyazon anyagú, színű és kivitelű. 3. Az 1. igénypont szerinti férfiing ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 55 mellrész oldalai különböző1 an3 r agúak, színűek és egyezői kivitelűek. 4. Az 1. igénypont szerinti férfiing ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 'mellrész oldalai különböző kivitelűek. 60 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike sze­rinti férfiing kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a gombolásra való pánt külön darab. rajzlap molléklonel. Felelős 'kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents