121706. lajstromszámú szabadalom • Kettős (dupla) gallér ingekhez

Megjelent 1939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI #Cöi| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121706. SZÁM. I/e. OSZTÁLY. — C. Ő063. ALAPSZÁM. Kettős (dupla) gallér ingekhez. Aktiebolag-et C. G. Carlsson cég-, Norköpping* (Svédország)« A bejelentés napja 1938. évi március hó 17-ike. A találmány kettéhajtható és levehető kettős (dupla) gallér ingekhez, amelynél a gallér alsó szegélyének alsó szabad éléhez szalagok, zsinórok vagy más hasonlók csat-5 lakoznak, amelyek gombokat vagy más hasonló rögzítő szerveket hordanak oly elrendezésbein, hogy ezek a gallér alsó sziegélyének bármelyik oldalára hajthatók és a gallér felerősítése végett az jng nyak-10 szegélyében készített gomblyukakba gom­bolhatok, függetlenül attól, hogy a gallér az egyik vagy másik oldalával kifelé van-e kettéhajtva. A mellé kelt rajzon a találmány példa-15 képpen felvett kiviteli alakja vázlatos áb­rázolásban van feltüntetve. Az 1. ábra a felerősített gallér távlati rajza, részben nyitott állapotban. A 2. ábra a gallér belső részének nézete. 20 Az ábrázolt kiviteli alaknál az (1) nyak­szegély egyik végén az ingen a (2) gomby másik végén pedig e gomb számára való gomblyuk van. A kettéhajtott (dupla) gal­lér (3) alsó részének szabad éléhez (4) 25 szalagok csatlakoznak, amelyek (5) gom­bokat hordanak. A szalagok átfektetésével a gombok a gallér (3) alsó szegélyének egyik vagy másik oldalán helyezhetők el. A (4) szalagok előnyösen a gallér (3) alsó 30 rész szegélyéneik szövetrétegei közé van­nak erősítve, adott esetben azonban a sze­gélyen kívül is megerősíthetők. A szalago­kat esetleg zsinórok, pántok, vagy más ha­sonlók is helyettesíthetik. 35 Az ing (1) nyakszegélyén több (6) gomb­lyuk van, amelyek a gallér (5) gombjaival működnek együtt. A gallér felerősítése­kor az (5) gombokat az ing nyakszegé­lyének belseje felől gomboljuk a (6) gomb­lyukakba, amint az az 1. ábrán is látható, 40 mikoris az ing (1) nyakszegélye a gallér alsó és felsői szegélyei között helyezkedik el. Az (5) gombok előzőkben ismertetett mozgékonysága miatt a gallér mindig ugyanolyan módon erősíthető az ing nyak- 45 szegélyére akkor is, ha a gallért kifordítva erősítjük az ingre és a gombok sóba sem jutnak érintkezésbe a: nyakkal. Az ing nyakszegélye és az ebben készí­tett gomblyukak a gallérhoz és az erre 50 erősített gombokhoz képest úgy vannak elrendezve, hogy az ing nyakszegélye a gallér felerősített helyzetében egészen vagy közel a gallér hajtásáig ér. Hogy a gallér alakja a nyakhoz jól il- f.5 lieszkedjék, a gallér végein elrendezett (5) gombok (6) gomblyukait szorosan egy­más mellett elől kell; az ing szegélyében kialakítani. Ezenkívül a gallér Sízilárdsága szempontjából a .gallért szorosan a felslő 60 hajtás szomszédságában fekvő pontokon kell rögzíteni. E célból az említett (6) gomblyukakat úgy rendezzük el, hogy azok az ing szegélyének begombolt álla­potában nem, a (2) gombbal egyenlő ma- 65 gasságban, hanem, attól, ferdén többé-ke­vésbé feljebb helyezkedjenek el, amivel az említett (6) gomblyukak közötti tá­volság csökkenthető. A gallér alsó rész szegélyének szélessége továbbá a _gallér 70

Next

/
Thumbnails
Contents